// Вие четете...

Истината е в избора

Защо „избирам“, а не „такъв съм“?

„Когато всичките ти помисли са насочени само към едно, нищо не може да те спре.“

Всеки модел на цялостно поведение се обозначава с активни глаголни форми, например – „избирам, решавам, мога, зная“, вместо с пасивни конструкции от рода на „такъв съм, не мога, не зная“.

Възприемането на това твърдение е доста трудно и непривично за хора, които действат съобразно модела на нагласа и практика на външен контрол. Но ако не се постараем да я разберем и възприемем, ние доброволно се лишаваме от доста много лична свобода. Хората, които живеят според диктата на външния контрол никога няма да изживеят невероятно опияняващото усещане за лична свобода, породено от избора да престанат да се чувстват нещастни. Те си въобразяват, че са станали жертва на нещастни изживявания, причинени от някаква външна сила или от нещо, което им е направил друг човек. Когато обаче използваме формите „не мога, такъв съм“, за да опишем душевното си състояние, незабавно осъзнаваме, че всъщност става дума за активен личен избор, което пък ни помага да си възвърнем усещането за лична свобода. Ето защо е изключително важно да не използваме глаголи при описанието на душевните си конфликти и причинените от тях проблеми.

Всяко цялостно поведение е въпрос на личен избор, но имаме пряк контрол само върху два от неговите компоненти – мислите и действията. Но избирайки съзнателно модела, как да мислим и как да постъпим, ние можем да контролираме косвено и другите два компонента на цялостното си поведение – чувства и физиология.
Осъзнаването и разбирането на подлежащите и неподлежащите на пряк контрол компоненти от цялостното поведение ни предоставя свободата да отбягваме онова, което не сме в състояние да контролираме. Не е лесно да променим начина си на мислене и на действие, но трябва да се опитаме, защото това е единственото, което можем да направим. Ако успеем да открием и да започнем да използваме по-удовлетворителни за нас мисли и постъпки, това ще ни помогне да придобием и доста повече лична свобода и контрол над живота си.
Ако ви се струва, че не разполагате с онази лична свобода, която бихте искали да имате в дадена между личностна връзка, то е защото вие самите, вашият партньор или и двамата не желаете да възприемете златното правило за избора. Всеки може да контролира единствено собственото си поведение и собствения си живот. А докато не възприемете тази истина, няма да сте в състояние да използвате никоя от останалите идеи, залегнали в основната на избора за основните лични нужди, за стойностния си свят и за цялостното поведение. Но веднъж ако отхвърлите вашата нагласа и практика на външния контрол, цялото богатство и неизчерпаеми възможности на избора ще са достъпни за вас. Тогава вече ще разполагате със свободата, необходима ви, за да изберете да станете по-близки със значимите за щастието ви хора.

Коментари

Един коментар към “Защо „избирам“, а не „такъв съм“?”

  1. Свободата ни зависи само от нас и нашите избори.

    Posted by Ласка Ненова | 30.01.2012, 8:55

Публикувай коментар