// Вие четете...

Истината е в избора

Защо, защо?

Защо и трябва ли винаги и за всяко нещо да си задаваме въпроса „Защо”?
Какво точно означава и защо трябва да задаваме въпроси, докъде с въпросите и какво те могат да ни донесат? Да, въпросът накратко казано е ново търсене, задавайки си въпросът, защо, ние вече сме задали задача на нашата база данни да търси отговора. Ще ни бъдат предложени множество отговори, ще има различни идеи, едни ще отхвърлим, други ще приемем, но ще оставим без последствия, а трети ще изследваме и в края на краищата ще разработим, тоест ще доведем до край.
Как би постъпил изследователят? Ами той ще търси и ще задава въпроси докато намери удовлетворение. Човекът от втората група бързо ще реши, кое и какво решение да избере, но въпросите му ще са само до постигането на някакво решение, тоест до вече откритото от изследователя. Човекът от третата група, въобще няма да си прави труда да си задава въпроси, той просто ще прави онова на което е свикнал, на това което е видял от своите родители и т.н. Подходящ е примера за третата група да дадем следния цитат „миньор е моя татко, миньор ще съм и аз”.
Редно е ученика да надмине учителя си, синът баща си и това е ясно, не защото така трябва, а защото, ако базата на бащата е до определено ниво, то базата на сина ще се надгражда и надграждането започва от най-ранна детска възраст. Затова децата питат, те задават много и непрекъснато въпроси, при това за нас изглеждащи доста наивни. На практика, малкия човек пита не защото ни търси работа, а защото човек по принцип е търсеща натура и след като това е така, не трябва и ние сами да се ограничаваме да използваме дадената ни от природата възможност.
Най-важното е ние да не се самоограничаваме, а трябва да питаме, да задаваме въпроси, дори да ни изглеждат ясни отговорите им. Понякога ние често се самозалъгваме с отговорите и представите, които имаме на определени въпроси и събития. Ние вярваме, че знаем истината и на базата на тази вяра правим своя избор и изграждаме нашето решение.”Да, ама Не”, изразът е подходящ за да ни покаже, че зад това Да, се крие едно голямо Не, по причина на това, че ние даже не сме си задали и най-простия въпрос „защо правя това”, защо, защо и пак защо. Ако си бяхме задали всички въпроси щяхме да разберем, че има и друг отговор, можем да направим и друг избор, при това кардинален, можеше да вземем и друго решение, следователно и резултатът щеше да е друг.
Задаването на въпроси не е самоцелно, то следва да определи нашето бъдеще. Ако сега не си зададем въпросите за собствените си убеждения, за нашите ценности, за целите и начина си на живот, то кога, нали нашето настояще ние заложихме в миналото, а бъдещето, кога, ако не сега, но за целта трябва да си зададем точните въпроси, за да имаме творчески решения. За да имаме свежи перспективи и нови прозрения трябва да си задаваме проницателни въпроси и без предразсъдъци да се вслушваме в отговорите.

Коментари

Един коментар към “Защо, защо?”

  1. Има една много хубава книга по темата с въпросите – „Питай и ще успееш“ на Кенет Фостър.

    Posted by Ласка Ненова | 17.12.2011, 14:44

Публикувай коментар