// Вие четете...

Поведенчески модели

Защо жените са толкова бъбриви?

Жените„Най-силна е онази жена, която може да си овладее езика.“

Защо жените са толкова бъбриви?

Съвременни изследвания показват, че бебето се научава да разпознава гласа на майка си още докато е в утробата й, вероятно посредством резонанса на звуковите трептения през майчиното тяло. Едно четиридневно бебе може да различи родния от чуждия език. Четиримесечните бебета разпознават движенията на устните, свързани с гласните звукове. Още преди първия си рожден ден бебето може да свързва звученето и смисъла на думите. На годинка и половина вече има наченки на речников фонд, който на двегодишна възраст при момиченцата стига до 2000 думи. И от физиологична, и от интелектуална гледна точка, това е наистина невероятно постижение, особено в сравнение със способността на един възрастен да попива знания. Момичетата изучават чужди езици по-лесно и по-бързо от момчетата, както и се справят по-успешно с граматиката, пунктуацията и правописа.
В началните класове момчетата не се справят толкова успешно с уроците, тъй като словесните им умения са по-недоразвити от тези на момичетата. Обикновено те се представят зле в часовете по езици, литература, разказвателни предмети и изкуство. Чувстват се по-глупави в сравнение с момичетата и затова започват да се държат с тях грубо и невъзпитано. От тази гледна точка, вероятно има доста голям смисъл в идеята момчетата да тръгват на училище една година по-късно, когато словесните им умения ще са на едно ниво с тези на момичетата, които са с една година по-малки от тях. Това несъмнено би се отразило благоприятно върху самочувствието им, няма да им е толкова неудобно пред по-малките момиченца и няма да им се налага да се само доказват с грубост.
В по-горните класове момичетата изостават от момчетата по физика, математика и всички точни науки, където уменията за пространствено и логическо ориентиране са изключително важни. Но докато разтревожените родители непрестанно мъкнат момчетата по терапевтични, говорни консултации, обладани от безпочвения страх дали синовете им ще могат да се научат да четат, пишат и говорят правилно, от момичетата никой не иска да посещават помощни сеанси при специалисти, за да подобрят пространственото си и логическо мислене. Когато момичетата видят, че някои логически науки не им се отдават, те просто сменят избрания основен пакет от изучаваните предмети или се насочват към тези дисциплини с които се справят по-добре.
Може би това е била причината през миналия век момчетата и момичетата да бъдат разделяни, като тогава средните училища са се наричали девическа и мъжка гимназия. И сега има училища в някои страни където момчетата и момичетата се разделят в отделни паралелки по някои предмети, например по английски, математика или някои точни науки. Дори има и такива училища, където момчетата и момичетата учат по отделни програми, като по този начин се избягва конкуренцията между половете. В часовете по математика задачите с думи в тестовете за момичетата са свързани с „градината”, а в тези за момчетата, с „железарския магазин”. Този тип разделение е направено съобразно естествените предпочитания на децата, а много по-високите им резултати са наистина забележителни.
Живота съвсем ясно показва, че жените се изявяват по-добре от мъжете при учебни предмети, които изискват силно развити словесни способности. Жените имат по-големи способности за боравене с думите и изказа. Нещо повече, говоренето доставя удоволствие на жените и те могат да бъбрят с часове.
Ако погледнем в „най-равноправните“ области, спрямо половата принадлежност, каквито са обучението и общественото управление ще видим, че специфичната ориентация на мъжете и на жените, оказва влияние на учителите при избора на предметите, които те преподават. Групите, борещи се за равни възможности на половете са убедени, че като цяло, половината учители могат да бъдат мъже, а другата половина, съответно жени, но както и сами виждаме, жените чувствително преобладават, особено в областите, изискващи говорни умения.
Мъжете за разлика от жените имат силно развита способност да сортират и складират информацията. В края на някой изпълнен с проблеми ден, мъжете с лекота успяват да ги подредят по важност и сложност. Жените не разпределят и не съхраняват информацията по този начин. В главата на жената проблемите просто продължават безспир да се въртят и блъскат един друг и това продължава до тогава, докато тя намери начин да ги „сервира“ на някой, който може и е в състояние да свърши тази работа.
Мъжете могат да номерират всичките си проблеми наум и да ги разпределят по приоритет, докато настъпи подходящият момент за решаването им. Жените просто се побъркват, ако няма кой и не могат да намерят решение на проблемите им.
Единственият начин, по който жената може да осмисли проблемите си и да освободи мозъка си е като говори за тях на мъжа до нея, но ако няма такъв, тя ще намери начин да го намери. Следователно, когато жената говори за проблемите си, нейната цел е по-скоро да разтовари мозъка си, а не непременно да открие решение или изход от затрудненото си положение. Решението ще го търси той, а нейната работа е да му намери нови проблеми.
Споделен веднъж, проблемът за нея вече не е проблем, но жената е като господ, може да забавя, но не забравя да проверява.
Всъщност поведението на жената е в зависимост от женския полов хормон естроген. Ниските нива на мъжкия полов хормон тестостерон потискат пространствените умения на жената, докато високите нива на естрогена влияят благоприятно върху артикулацията и фините й двигателни умения. В дните, когато нивата на естроген са много високи, жената може да се държи спокойно и да говори с почти съвършена артикулация, но когато нивата на тестостерон са по-високи, говорът й не е толкова ясен, затова пък умението й да се ориентира в пространството е много по-добро. Именно тогава е момента, когато тя може и да не успее да клъвне мъжа с добре пресметната хаплива забележка, но е почти сигурно, че ще го улучи с чехъла, който е хвърлила по него от доста голямо разстояние, обикновено в сравнение с нейните възможности.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар