// Вие четете...

Човешката душа

Защо е необходимо доверие?

Въпросът за доверието в управлението е един от основните. Изглежда не е случайно, че съществува документ „пълномощно” – един човек упълномощава друг, като му се доверява и му дава правото да подпише или да получи нещо.
Оказва се, че без доверие не е възможно да се управлява. Защото човек не може да управлява абсолютно сам. Ръководителят проявява доверие, като делегира и права, и отговорност. Служителите са се научили да се възползват от правата, но отговорността…
Често си задаваме въпроса, защо някои хора стават ръководители?
Според статистическите данни само шест процента от хората притежават лидерски качества.
Какви са мотивите на човека, който започва да развива собствен бизнес: пари, власт, възможности, свобода …..
Да, това е важно, но съществува още един мотив – той вече на никого не може да довери своето време, способности, енергия и талант.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар