// Вие четете...

Начини на манипулиране

Защо да не можем да отговорим с „не“?

Защо три  пъти „ДА”?

Този похват предполага задаването от манипулатора на три въпроса, на които човек не би могъл да отговори с „не”. Силата на няколко поредни отговора „да” е очевидна – човек се настройва положително и по инерция ще отговори и на четвъртия въпрос с „да”.
Най-лесно е първите три въпроса да съдържат някакви банални истини, против които никой никога няма възражения. Колкото са по-прости, толкова по-добре.
Когато човек се съгласява с нещо, за него това означава, че в близко време не се предвижда конфликт със събеседника. Така човек се отпуска и манипулаторът може да намали неговата съпротива по четвъртия, главния въпрос.
Как да се зададе някакъв въпрос така, че човекът отсреща да отговори също положително. За целта във въпроса трябва да се вмъкнат тъй наречените изрази за подсказване. Например „Нали така”’ „Не можеш ли”, „Нали”. Тези изрази създават у човека нагласата да каже „да”. Те могат да се намират на произволно място в изречението, но най-добре действат, ако се намират в края му.

Какво означава „Обещавам ви …”?

„Това ви го обещавам” – казва манипулатора, като в същото време не мисли да изпълни обещанието си. Манипулаторът не дава гаранция. Гаранцията може да бъде осигурена със залог, със стари безпроблемни връзки, с добрата проверена репутация. Манипулаторът, който гарантира, разчита само на това, че ще му повярвате преди да уточните всички подробности. Не се колебайте да преброявате, да питате отново, да уточнявате, да проверявате. Не се притеснявайте да бъдете „тъп и не разбиращ”. Именно на това разчита манипулаторът, като е наясно, че във вас ще зазвучи струната на желанието за собствена значимост.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар