// Вие четете...

Поведенчески модели

Защо да не играем на „Не е честно“?

„Душевните рани никой не вижда, макар че те поливат живота с кръв.“

Защо да не играем на „Не е честно“?

Търсенето на справедливост може да проникне в личните ви взаимоотношения и да попречи да общувате ефективно с другите хора. Мотото „Не е честно“ е едно от най-разпространените и най-пагубни оплаквания на един човек от друг.
За да прецените, че нещо е несправедливо, вие трябва да се сравните с друг индивид или група от индивиди. Вие разсъждавате приблизително така: „Щом те могат и аз мога.“ „Не е честно да имаш повече от мен.“ „Аз не успях да го направя, защо ти да успееш?“ И така нататък, и така нататък. В този случай вие определяте, кое е добро за вас, като изхождате от поведението на някой друг.
С други думи, този някой, а не самият вие, има власт над емоциите ви. Ако се разстройвате, че не сте успели в нещо, в което друг е успял, вие ставате зависим от другия. Винаги, когато се сравнявате с някой друг, вие играете на „Не е честно“ и от вяра в себе си минавате към „външно“ мислене, тоест към външен контрол.
Справедливостта е външно понятие, начин да се изплъзнете от отговорността да поемете контрол над собствения си живот. Вместо да смятате, че нещо е несправедливо, можете да решите какво всъщност искате и да набележите вашите действия, за да постигнете целта си, независимо от желанията или постъпките на другите.
Факт е, че всеки човек е различен и колкото и да се оплаквате, че животът на другите се е подредил по-добре от вашия, няма да предизвикате никакви положителни промени у себе си. Ще трябва да се откъснете от сравнението с другите и да се отървете от начина с който гледате, какво правят те.
Някои хора работят по-малко, а получават повече, други са покровителствани и се издигат, докато вие сте този, който има способностите. Съпругата ви и децата ви ще продължат да постъпват различно от вас, но ако вместо да се сравнявате с другите се обърнете към себе си, няма да имате възможност да се разстройвате заради отсъствието на равенство, което забелязвате.
Предпоставката за почти всеки вид неудобства е убеждението, че поведението на другите е по-значимо от вашето собствено. Ако се придържате към фрази от типа на „Ако той може и аз би трябвало да мога“, ще уреждате живота си въз основа на нечий друг живот и никога няма да заживеете собствения си живот. Но в същото време това може да ви накара да бъдете по амбициозен и по-действен в стремежа си за постигането на вашите желания, както и да изпитате удоволствие от постигнатото.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар