// Вие четете...

Мистика и манипулации

Защита от външни сили и енергии.

„Злите очи само дяволи виждат.“

Защита от външни сили и енергии.

Ключът към защитата е жизнеността на човешката аура. Аурата е енергийното поле, което заобикаля човешкото тяло или всяко нещо с атомна структура. Атомите, които съставляват материята, се състоят от електрони и протони – положителни (електрически) и отрицателни (магнитни) заряди. Колкото по-жизнени са животът и материята, толкова по-вибрираща е аурата или енергийното поле, които ги заобикалят.
Днес разполагаме с технологии, които могат да идентифицират, измерят и потвърдят енергийните полета, които заобикалят човешкото тяло. Науката е в състояние да измери как човешката аура си взаимодейства с външните енергийни полета.
Важно е да се знае как полето на нашата аура си взаимодейства с външните сили и енергии и как нашата собствена аура си взаимодейства и влияе на енергиите на другите. Колкото повече знаем за човешката аура и нейните характеристики, толкова по-лесно ще е да определим кога и как най-добре да засилим, балансираме и пречистим нашето енергийно поле. За наше собствено добруване трябва да сме чувствителни към отслабването на нашата аура и загубата на енергия.
Ако аурата е силна и вибрираща от енергия, негативните, пресушаващи и небалансирани енергии, биват отклонени. Има много начини за пречистване и засилване на човешката аура. Добрите за здравето практики като слънчевата светлина, чистият въздух и физическите упражнения действат изключително ободряващо и на полето на нашата аура.
Нашата аура образува елипса около тялото и се простира на 2,5-3 метра във всички посоки при средно висок човек. Колкото по-здрави сме физически и духовно, толкова по-вибрираща и силна ще бъде собствената ни аура, толкова повече енергия ще имаме и толкова по-малка ще е вероятността да попаднем под външни влияния.
По-вероятно е да бъде извършено посегателство от външни влияния върху слабата аура, които ни засягат физически, емоционално, психически и духовно. Хората със слаба аура по-лесно се поддават на манипулиране и се изморяват по-бързо от по-активни занимания. По отношение на емоционалното ниво, слабата аура създава чувство за депресия, за провал, за липса на контрол върху собствения живот. При слаба аура стресът се проявява по-бързо.
Част от аурата включва нашето невидимо тяло, както и излъчваната от тялото енергия. Когато храната, която ядем и въздухът, който дишаме, се превърнат в енергия от клетките на тялото, клетките отделят вторичен продукт, наречен радиация на протони (отделяне на светлина), които също съставляват част от полето на нашата аура.
Човешкото тяло излъчва и друга енергия. Човешкото тяло е нещо уникално. То изпуска светлина, звук, топлинни енергии, електричество, магнитни резонанси и още много други, като някои от тези енергийни полета се генерират в тялото, а други се получават извън него. Това става чрез естественото взаимодействие между едно енергийно поле и друго такова, нещо като осмоза между нашите лични енергии и енергийните полета около нас.
Енергиите на природата, например, лесно се поглъщат и трансформират от тялото. Една обикновена рецепта за възстановяване след болест е да се отиде на брега на морето, където обстановката помага да се възстанови балансът чрез четирите елемента: огъня на слънцето, водата на морето, пясъка на земята и въздуха на морския бриз. Човешката аура абсорбира тези лечебни енергии с лекота, подсилва и балансира тялото.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар