// Вие четете...

Черно море

Затихване на звуковите колебания във водата.

„Онова знание, което е достъпно за всички, не е дълбоко.“

Фактори влияещи на разпространението на звука в морската вода.

В морската вода на затихване на звуковите колебания влияе рефракцията и още поглъщането и разсейването на вълните от различен род на не еднородност на морската вода (газови мехурчета, твърди свободно плаващи частици, биологични организми), неравностите на дъното и повърхността на морето. Такъв род разсейване на звуковата енергия се нарича реверберационни загуби. Явлението реверберация се наблюдава при ехолокация.

Разсеяните звукови вълни постъпват с приемания сигнал от близките не еднородностти и след това постепенно отслабват с отдалечаването. Това означава, че следата след излъчването, например на кратковременни импулсни, ще се приема от приемника в течение на някакъв период от време, като спадащо по интензивност непрекъснато ехо, тоест създава се после звучене, което и се нарича реверберация. На слух реверберацията се възприема във вид на спадащо по интензивност звучене.
Реверберацията оказва съществено влияние на ефективността на работа на хидроакустичните средства, като маскират приемането на полезните акустични сигнали. Ако например при работата на хидролокатора след излъчването на сигнала, ехото от обекта преминава през приемника след някакво време, нивото на реверберация към този момент може да се окаже по-високо от нивото на ехо сигнала, тоест приемът на полезния сигнал е невъзможен. И обратно, ако реверберацията към момента на приемане е спаднала на толкова, че ехо сигнала да я превишава, тогава той успешно ще бъде приет.
Използвайки влиянието на реверберацията може да се определи работната далечина на хидроакустичните станции. Ако се измери продължителността на реверберацията, тоест времето на прохождане от момента на излъчване до момента на прекратяване на звученето на реверберацията, тоест до спадането на интензивността на реверберацията до значения, съответстващи на предела на чувствителността на приемника, то тогава ще може да се знае и далечината на действие на съответната хидроакустична станция. Далечината на действие ще е равна на произведението между скоростта на звука и времето на реверберация разделено на две.
Покрай разсейването, морското дъно влияе на интензивността на звуковото поле, тъй като в грунда на дъното протича поглъщане на звуковата енергия. Както показват изследванията, най-голямото поглъщане на звука протича в тинест и тинесто пясъчен грунд. Най-добре звуковите лъчи се отразяват от пясъчен и каменист грунд. Следва да бъде отбелязано, че отрицателно влияние на отделянето на полезния сигнал при работа на хидролокатора, също и при шумопелемговането, могат да окажат влияние и собствените шумове на морето. Шумовете на морето се пораждат от вълните на повърхността на морето, приливно отливните течения, прибоя, преместването на баластрата под действието на вълните, движението на леда, дъждът и морските организми.
Нивото на шума от вълнението зависи от силата на вятъра и височината на вълните. На работата на хидролокаторите такъв шум ще започне да оказва влияние при вълнение на морето от 2 – 3 бала.
Болшинството шумове пораждани от морето имат широко честотен спектър и прониквайки в приемния тракт на хидролокатора затрудняват неговата работа, екранирайки полезния сигнал.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар