// Вие четете...

Въпроси за времето

Зависи ли времето от небесните светила?

 

Зависи ли времето от състоянието на небесните светила и тяхното положение на небосвода?

На състоянието на земната атмосфера, а следователно и на времето на Земята, влияние могат да оказват само светила явяващи се източници на енергия. Слънцето е единствения такъв източник и то е единственото светило на небосвода от което зависи времето на Земята. Останалите, звезди и планетите от слънчевата система, както и Луната не оказват никакво пряко влияние на времето на Земята, макар че условията за тяхното наблюдение от Земята силно зависи от времето. Именно това е дало повод на хората в далечното минало да свързват с положението на небесните светила протичащите на Земята изменения на времето.

Влияе ли Луната на времето на Земята?

Луната, движейки се около Земята създава приливните вълни в океаните. В значително малки мащаби са приливно – отливните вълни в атмосферата. Могат да се забележат по показанията на измерителните прибори – измерващи атмосферното налягане (барометри). Тези колебания на налягането са толкова незначителни, че практически не оказват влияние на времето. Обаче, доколкото Луната може да се наблюдава, основно при ясно и безоблачно небе, хората са привикнали да свързват нейното появяване с хубаво, лятно или с ясно, студено, зимно време. Това е породило лъжливата представа, че Луната влияе на времето. Някои хора споделят това заблуждение и в наши дни, въпреки че абсурдността на подобно мислене е доказана от науката още преди няколко века.

В научната литература се срещат указания за съществуването на незначителен ефект на астрономическо въздействие, в това число и свързано с Луната, на атмосферната циркулация, още повече, че мащабите на тези въздействия в сравнение с другите фактори са толкова малки, че практически не влияят на условията на времето. Измененията на фазите на Луната имат строга периодичност, която не се наблюдава при измененията на времето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар