// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Желанието в сатанинската магия.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA„Който се издига по-високо, отколкото заслужава, пада по-ниско, отколкото се надява.“

Желанието в сатанинската магия.

Първата съставка при изпълнението на един ритуал е желанието, казано по друг начин като мотивация, изкушение или емоционално убеждение. Ако човек не желае действително някакъв краен резултат, не би трябвало да се опитва да предприеме такава работа.
Няма такова нещо като „практика“ и единственият начин, по който магьосникът може да прави „трикове“, такива като местене на неодушевени предмети, би бил да изпитва емоционална нужда да го прави. Вярно е, че ако магьосникът желае да постигне власт, впечатлявайки другите със своите магически подвизи, той трябва да покаже осезаемо доказателство за своята способност. Сатанинската концепция за магия обаче, не намира удовлетворение в доказването на магическа юначност.
Сатанистът изпълнява своя ритуал, за да осигури резултат за своите желания и не би пропилял нито времето си, нито силата на волята си за нещо толкова неубедително като изтьркулване на молив от маса и т.н. посредством прилагане на магия. Количеството енергия, необходимо за да се повдигне (действително) една чаена чаша, би било достатъчно за да се внуши една идея в група държавни глави по света, задействайки ги поред, в съгласие с вашата воля. Сатанистът знае, че дори и да успеете да повдигнете чаена чаша от масата, това така или иначе ще се възприеме като трик. Затова, ако Сатанистът желае да пренася обекти по въздуха, той използва жици, огледала или други пособия като спестява силата си за самовъзвеличаване. Всички „надарени“ медиуми и мистици практикуват чиста и приложна сценична магия, с техните превръзки за очи и запечатани пликове и всеки горе-долу компетентен сценичен магьосник, карнавален деятел или мюзикхолен конферансие може да постигне същия ефект, макар и да му липсват набожните „духовни“ нюанси.
Едно малко дете знае, че ако иска нещо достатъчно силно, то ще се осъществи. Има смисъл в това. Искането е показател за желание, докато молитвата е придружена от опасения. Светото Писание е изопачило желанието като лъст, алчност и лакомия. Човек трябва да бъде като дете и да не потиска желанията си, за да не загуби усет към първата съставка при правенето на магия. Сатанистът влиза в изкушения и взима това, което изкушава, винаги, когато може!
Православните християни знаят, че понякога става така, че чрез демоните гадателите предсказват някои неща и те се сбъдват, но това е защото оня, който прибягва до „знанието” на бесовете, няма непоколебима вяра в Господа, а вярва на демоните. Поради това, по причина на собственото му неверие, Бог допуска да стане това, което му предсказват бесовете. Св. Йоан Златоуст казва „Защото вярваш, затова и наистина става”. Демоните не могат да предсказват, те не знаят Божиите тайни и какво ще се случи с човека, но получават възможността да предричат поради неверието в Бога и вярата към бесовете от страна на християните и поради греховния им живот.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар