// Вие четете...

Морал и Православие

Единство на вярата и любовта.

„По добре да нямаш сърце, отколкото да нямаш любов в него.“

Единство на вярата и любовта.

За християнина, действието и плодът на истинската вяра, трябва да бъде любовта и съответните й добри дела. „Защото в Христа Исуса нито обрязването има сила, нито не обрязването, но вярата която действа чрез любовта. Само вярата, без любов и добри дела за християнина не е  достатъчна, защото вярата, без любовта и добрите дела, е бездействена и мъртва, поради което не може да доведе до вечен живот. „Който не обича брата си, пребъдва в смъртта”. „Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Защото, както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва”. Без вяра, само с любов и добри дела човек не е възможно да се спаси, защото не може човек, който няма вяра в Бога, истински да Го обича. При това човекът, повреден от греха, не може да върши истински добри дела, ако не получи чрез вярата в Исус Христос духовна сила – благодатта Божия. „Без вяра не е възможно да се угоди Богу; защото оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и награждава ония, които Го търсят”. „А всички, които се облягат на дела по закона, се намират под проклятие. Защото е писано – проклет е всеки, които не изпълнява постоянно всичко, що е писано в книгата на закона”. „А ние се надяваме и очакваме оправдание от вярата чрез Духа”. „Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас – Божий дар е; не от дела, за да не би някой да се похвали”. Любов, която не е придружена от добри дела не е истинска, защото истинската любов естествено се проявява чрез добри дела. Господ Исус Христос казва „Който има заповедите Ми и ги пази, той е, който Ме люби; ако някой Ме люби, ще спази словото Ми”. Апостол Йоан пише „Защото любовта към Бога се състои в това: да пазим заповедите Му”. „Нека любим не с думи или с език, а с дела и истина”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар