// Вие четете...

Управлението

Евангелието на глобализма.

„Жаждата за власт е най-ненаситната от всички страсти.“

Евангелието на глобализма.

В книгата си „Боговете на Водолея“ Брад и Фрейси Стайгер съобщиха: „Трябва да бъде осъществен твърде безпогрешен контрол, за да се ликвидира унищожителната конкуренция.“ Ако на земята трябва да господства интелигенцията, твърдят Стайгерови, трябва да се измисли система, която ще направи невъзможно генетично увредените да поставят прътове в колелата. Същината, според авторите, е в създаването на система, която ще ни превърне в „Съвършени граждани“, които ще се държат идеално и винаги ще помагат на всички“.
„Този проблем трябва да се разреши. Досегашните разрешения не донесоха резултати“ – оплакват се Стайгерови. Затова „трябва да отхвърлим старите разрешения и да потърсим нови.“
За проблемите, предизвикани от живеещите днес, замърсяващи системата „несъвършени хора“, е добър методът на Тейяр. В съчиненията на католическия свещеник Пиер Тейяр дьо Шарден могат да се открият зародишите на философията на „Ню ейдж“, лансирана от Тайното братство. Тази философия твърди, че човекът бързо се насочва към колективна божественост и че цялата планета отива към Точка Омега. В тази точка, пише Шарден, човекът и Земята ще заприличат на Бога. Остава обаче въпросът какво да се направи с неколцината бунтовници, подпалвачи и други низши създания, които не могат да се приспособят към „новия начин на мислене“, какъвто се изисква, за да се достигне великолепната точка Омега.
Стайгерови смятат, че човекът трябва да се откаже от част от свободата си в замяна на обожествяването си. Длъжни сме да се вслушаме в онова, което казват, тъй като тяхното решение е същото, каквото пропагандират господарите на тайните сдружения, каквото пропагандира Тайното братство. Стайгерови пишат, че макар да „се надяват на максимална свобода за индивида“, за съжаление при оформянето на съвършения човек и съвършения свят тази свобода се налага да бъде ограничена. Свободата за човечеството трябва да остане „в границите на минималния, но необходим между личностен контрол“.
Какво означава това? Ами означава, че за да се избягнат препятствията, които поставят по пътя към обединението на света низшите хора, с този вид, който не желае да се подчини или пригоди, трябва да се извърши голямо нивелиране. Всички трябва да бъдат обединени в големия Световен мозък. Съвършенството може да се постигне единствено чрез хомогенизиране на човешките умове и обединение на човешкия потенциал: Единственото житейско разрешение е обединяването на мозъците на всички хора в един гигантски супермозък. Целият вид се е развил и сега трябва да бъде обединен в едно свръх съществуване.
Обединението на мозъците на всички хора в един гигантски супермозък ще бъде чудесно събитие, обещават Стайгерови. Това ще позволи на всяка личност да функционира индивидуално, но всички „ще се окажат под контрола на една обединена нервна система“. Важен страничен продукт на това събитие ще бъде фактът, че съществуванията и индивидуалните особености на обединените мозъци ще изчезнат и ще се съединят в едно съществуване, една индивидуалност. Това ще бъде голяма стъпка напред за човечеството, твърдят авторите: „Следователно обединението ще прекрати чудесно с разрушителната конкуренция между досегашните отделни мозъци. Думите „ние“ и „помежду ни“ няма вече да се употребяват. Ще съществува само „аз“ в космоса.“
Учудва например, как толкова интелигентни хора като Брад и Френси Стайгер не забелязват злокобната сянка над предлаганото от тях начинание. Те са толкова потънали в провъзгласяването на евангелието на глобалното обединение, че не забелязват кошмара, който се крие в съединяването на човешките умове в един супермозък. Нямат представа колко противно е заличаването на индивидуалното съзнание чрез обединяване на индивидуалните характеристики в едно огромно, световно, всевиждащо око. Евангелието на глобализма се разви сега толкова много, че стана ужасна заплаха за личната свобода и индивидуалните права. Тази заплаха е кулоарната работа на Тайното братство.
Членовете на Тайното братство разбират света на глобалните обединения. Знаят, че Световният мозък и обединенията, планетарен маниер на мислене ще им позволи да придобият точен и рафиниран контрол над човешките проблеми. Най-сетне ще стане възможно завършването на „Великото дело“. Земята и нейните жители ще бъдат просветени и усъвършенствани.
Благодарение на науката за контрол над мозъците е възможна цялостна власт над човечеството и обединение на всички умове. Най-после става възможно свързването на човешките мисли, желания, нужди, мечти, а дори и страхове. Точката Омега е тук и сега. Затова публикацията на „Луцистръст“ ни поучава, че синтезът на човешките умове днес е основно изискване за човечеството: „Необходим ни е… политическият синтез на Световната федерация с… световния Мозък… Необходим ни е също световен стил на живот, световна етика и световно светоусещане, за да си осигурим силната мотивация, каквато е нужна, за да се изпълнят стоящите пред нас задачи.“
Заговорниците планират да хипнотизират масите и да нивелират всички различия, за да се създаде Световен Мозък или глобален Мозък на съзнателното единство. Остава въпросът, кой ще програмира този Световен Ум? Ако Световният УМ, създаден от милиарди хора, ще разбира само по един нов начин, кой ще установи кое е политически и духовно целесъобразно? Действителната същност на нещата е: кой ще бъде в контролния център на глобалния мозък? Александър Солженицин ни посъветва някога, когато стволът на дървото е изгнил, да изтръгнем дървото от корен и да го унищожим.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар