// Вие четете...

Истината е в избора

До къде стигат нашите желания?

В голямата си част хората са склони да виждат неуспехите и недостатъците си, отколкото да осъзнаят и оценят постиженията и достойнствата си. Но, има и една не малка част, които правят точно обратното.
Първата група хора въпреки, че са постигнали не малко, не успяват да се насладят на постигнатото, а започват да се оплакват, да търсят някой, които да изпита съжаление към тях. Те не престават да се оплакват от това, че постигнатото е недостатъчно, въпреки, че изборът е само техен. Не успяват да направят онази оценка, която би им дала възможност да вървят напред към подобрение на резултата и постигане на по-голям успех.
Този начин на мислене понякога е привиден и той цели да подтикне дарителя на модела, да подобри успехите на приелия го. Доброволния дарител вместо да се занимава с осъществяването на собствените си желания започва да мисли вместо оплакващия се успял неблагодарник.
Времето за изследване на модел за подобрение на успеха на неблагодарника е напълно пропиляно за дарителя, а в някои случаи може да му донесе и големи загуби. Всеки трябва да работи за осъществяване на собствените си желания и постигане на резултат в негова полза.
За да оценим за кого е успехът и трябва ли да оказваме такова внимание на оплакващия се успял, ние трябва да преценим, какво губим и какво печелим. Както вече става ясно оплакванията са нищо повече от създаване на погрешна картина за действителността, тоест този човек ни въвежда в заблуждение с цел извличане на ползи.
Правилната позиция е, ясна и точната преценка за реалната действителност на базата на която ние ще изградим и ще изберем модела за поведение. В основата на успеха е заложена правилната оценка, при това тя не бива да се влияе от видимото или поне от това, което други искат да видим.
От това следва, че ние трябва да се концентрираме върху нашите желания, върху това което искаме да получим, напълно забравяйки за чуждите. Това не означава, че ние не трябва да споделяме нашите успехи с най-близките си хора. Причината е, че в голяма степен нашите успехи ще са и техни успехи, тъй като най-малкото моделите ни са близки, желанията също, тоест ние заедно гледаме в една и съща посока.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар