// Вие четете...

Нашето самочувствие

До колко може да се понижи температурата на човешкото тяло?

Може ли да се изменя температурата на тялото на здрав човек?

Температурата на тялото на здравия човек непроизволно се изменя в течение на денонощието, тя може да се колебае в зависимост от режима на хранене, мускулното натоварване и условията на външната среда (особено, когато последните станат аномални). Обичайните колебания на температурата на тялото на здравия човек при нормални условия на външната среда е в пределите на един градус, но при отделни хора може да достигне и до няколко.

До какви предели може да се понижи температурата на тялото на човека при охлаждане?

Температурата на повърхността на кожата у човека, с изключение на няколко най-чувствителни нейни участъци, обикновено е 2 – 5ºС по-ниска, отколкото вътре в тялото, тоест тя е в пределите 31 – 35ºС. Ако при продължително охлаждане температурата на кожата стане по-ниска от 29ºС, появява се треперене, при което организмът отделя повече топлина от обичайното. При понижаване на температурата на кожата до 27ºС, повечето хора изпадат в кома. Някои хора, като правило северняците, понасят охлаждане на тялото до 25ºС, даже и до 24ºС. Сърцето на човека е способно да работи и при по-ниски температури от 24ºС. Смъртта обикновено настъпва при понижение на температурата до 21ºС. Но са известни случаи, когато хора с температура на тялото 28ºС са били в състояние да ходят и да разговарят, като осмислена реч у отделни индивиди е отбелязана при температура 26 – 24ºС.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар