// Вие четете...

Животните и растенията

Дишат ли растенията?

Да, дишат и при това, както и животните, използват кислорода от въздуха, преработвайки го от въглероден двуокис, които те „издишват”. Освен това при дневна светлина под действието на слънчевите лъчи в листата протичат процеси, обратни на дишането – съединения на водата с въглеродния двуокис и образувания въглехидрат, а също и кислорода се отделят във въздуха. Този процес се нарича фотосинтеза. При фотосинтезата енергията на Слънцето се превръща в енергия на химически връзки на органични вещества. Условно този процес може да бъде изразен с формулата:

Слънчева светлина + СО2 + Н2О  ↔   СН2О + О2

При процеса на дишане растенията отделят топлина и се изразява със следната формула:

СН2О + О2   ↔     СО2 + Н2О + топлина

Заради дишането се изразходва някаква част органично вещество от растенията, като намалява масата на активно участващите в процеса на дишане ново израстващи негови части (върховете на стеблото, краищата на корените, които могат да губят до 1% от своята маса за денонощие). Интензивността на дишане практически не зависи от осветеността, тя се изменя в зависимост от външната температура: при много висока температура (45 – 50ºС) тя се намалява и дишането може да се прекрати съвсем; при низки температури дишането може да намалее, но то не се прекратява даже при отрицателни стойности, а при някой този процес продължава и при силен студ.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар