// Вие четете...

Човешката душа

Диагностика на атаката.

„Добре е да правиш добро на онзи, който помни.“

Диагностика на атаката.

След като разгледахме чисто физическите фактори при една психична намеса, нека обсъдим и нейните същински психични фактори. Винаги трябва да помним, че независимо от откриването на някакво физическо заболяване, то не елиминира психическия фактор. Ненормалното физическо състояние на тялото и кръвта може да предизвика нисша форма на психизъм и да постави своята жертва в зависимост от неблагоприятни астрални условия. Науката нарича това състояние делириум или халюцинация, но окултистите го наричат патологичен психизъм и могат да го облекчат значително, като затворят психичните центрове или прогонят злите въздействия от околната среда на пациента, така че духовете, които той вижда, да са ангелски, а не демонични, и да му носят щастие, а не страдание. Психичните центрове, отворени насила от замърсения и болен кръвен поток, възприемат всичко в техния обхват. Следователно трябва да подсигурим до тях да се доближат само приятни неща. Може да не сме в състояние да държим пациента изцяло настрана от Астрала, но нека да сме сигурни, че неговите лутания ще бъдат в безопасен и приятен участък от него. Хората не осъзнават до каква степен при делириума могат да се направляват лутанията. Те могат да се контролират чрез внушения, прошепнати в ухото на болния. Можем да придружим болния в неговите астрални пътешествия и да го накараме да чуе гласа ни сред своите видения, като чрез познанията си отблъскваме надалеч злонамереното присъствие, което го заплашва, и направляваме сънищата му към достигане на покой.
При поставяне на диагноза ние трябва да разграничаваме три основни групи на психична намеса: тези, които са странично явление от физическо заболяване; тези, които са в резултат на злонамерени човешки действия; и онези, които са следствие от нечовешка намеса. Първият тип лесно се разпознава от лекаря, ако се обърнем към него за предварителния тест. Нещо повече, той ще ни помогне, като елиминира измамниците, тъй като хората, движещи се в психични кръгове, могат да симулират психична атака с различна цел: вземане на пари, получаване на подслон, любов към славата (един често разпространен мотив). Симулантите или се измъкват, или се възстановяват бързо под заплахата от щателен преглед. Онези, които решат да опитат късмета си, много бързо биват заловени от човек, който прекарва своето време сред подобни случаи в болницата.
Следователно диагностиката, извършвана от окултиста, се основава на разграничаването на атаката от тленен разум и тази от нетленен разум. Има два начина, по които може да се направи това и е необходимо разглеждането и съпоставката им, за да могат те да се проверят или оборят един друг. Окултистът трябва да се обърне към най-малко двама независими психици, които да направят психометрични изследвания, а самият той трябва да постави собствена диагноза, изцяло интерпретирана в светлината на първите принципи. Голяма грешка е да се смесва психичното с научното. Те имат склонността да се неутрализират. Нека един човек се занимава с едното, а друг – с другото. Нека да се вземат необходимите мерки за предотвратяване на изопачаването на резултатите чрез внушение или телепатия, или чрез мисловно предаване на предварителни мнения, залягащи в ума на който и да е от засегнатите. Затова е добре да се подлагат на психометрични изследвания случаите на окултно разследване, преди оформяне на каквито и да е мнения.
Да се вземат правилно психометрични проби не е най-лесното нещо на света. Психометричният образец трябва да бъде предмет, който изцяло е импрегнирал вибрациите на даден човек. Често носена дреха, кичур коса, някакво бижу – всички те са от полза, ако са съхранявани по подходящ начин. Кристалните субстанции, като скъпоценните камъни, запазват най-добре магнетизма. Металите също са добри, без значение дали са благородни или не. Джобното ножче, например, много добре задържа магнетизма. Дървото е лош материал за запазване на магнитните импулси, както и хартията, вълната, памукът и особено изкуствените материи. Естествената коприна и ленът са добри. Каучукът е безполезен. Стъклото – в зависимост от формата: ако е гравирано така, че да пречупва светлината, е много добро, но ако е гладко и прозрачно, е почти безполезно. Камъкът е безпристрастен, а керамиката слаба. Материалът с примеси не е толкова ефикасен, колкото чистия. Например един пръстен със скъпоценни камъни не е толкова добър, колкото пръстен с герб. Писмата може да ни подведат, защото те често съдържат почти в равно съотношение магнетизма и на получателя, и на изпращача. Някои психици работят и с фотография. Но този метод не е точно психометричен, тъй като умственият образ, призован чрез фотографията, се използва за избирането на съответния образ в отразяващия етер.
Много внимателно трябва да се подхожда към психометричните образци, защото към тях лесно прилепва магнетизма на всеки, който ги докосне, доближи или дори само мисли за тях съсредоточено. Например, ако докато опаковате такъв образец за изпращане, вие размишлявате върху проблема, който той отразява, или разработвате своя собствена теория, психометрикът може да долови вашите мисловни форми, вместо да разчете условията и състоянието на човека, на когото принадлежи самият предмет. Опаковката също трябва да не съдържа магнетизъм.
Когато опаковате образец за психометрични измервания, направете това експедитивно и го докосвайте възможно най-малко. Вземете парче „девствена“ черна или бяла коприна (неоцветена), достатъчно голямо за опаковка. Прехвърлете го над образеца и бързо го увийте, като докосвате предмета през коприната. На езика на окултизма „девствен“ означава нещо, което не се е използвало задруга цел. Например не трябва да използвате парче от стара рокля или покривка за кушетка. Предмет, неподходящ за опаковане по този начин, трябва да се повдигне с щипки за лед или върховете на ножица и да се положи върху парчето коприна за опаковане. Сложете обвития предмет в дървена кутия, като се уверите, че всички подплънки, които използвате, също са девствени. Не трябва да разчитате на замерванията само на един психометрик. Изпратете образци поне на двама. За препоръчване е също да не позволявате разгласяване и плъзване на слухове относно изследването. Астролозите обичат да размахват диаграми и да ги дискутират, затова не споменавайте имена, когато си правите хороскоп. Много неприятности могат да бъдат предизвикани по този начин.
Хороскопът е много ценен, тъй като разположението на планетите в небесните домове служи като средство за диагностика и е важен указател за лечението. Най-добре е да се обясни на астролога естеството на случая и типа на желаната информация, така че той да разчете диаграмата по съответен начин. Хороскопът за терапевта окултист е това, което е рентгеновата снимка за лекаря.
Докато чака обратните резултати и докато неговият разум все още не е повлиян от тях, окултистът трябва да постави своя собствена, независима диагноза. Той трябва да проведе най-малко два разговора със своя пациент. При първата среща той трябва да чуе историята на случая, като позволи на пациента да представи фактите по своя начин, без да го насочва и да му задава водещи въпроси. Веднага след срещата окултистът трябва да запише историята на конкретния случай възможно най-подробно. Абсолютно нежелателно е да се водят бележки в присъствието на пациента, защото това го изнервя – той се чувства като че ли „всичко ще се използва срещу него“.
При подготовката за втората среща окултистът трябва да разучи записките си и да си изясни важните моменти и последователността на събитията. Сега е времето да се запита пациента за някои несъответствия или непълноти. Тази процедура би могла да разкрие лъжата, независимо преднамерена или от истерия, тъй като несъответствията в повторните му изявления лесно могат да бъдат разкрити на фона на записките по време на първата среща. Ако той казва истината, двете изявления ще са в синхрон, а ако изопачава фактите, пациентът скоро сам започва да си противоречи. Запомнете, че имате работа с човек, който има нещо психично или невротично в наклонностите си и че вашето отношение към него, дори неизказаните ви мисли, имат силно въздействие върху него. Ако той почувства, че се съмнявате в неговата правдивост, той губи самоувереност и започва да мисли, че преживяванията му са само плод на неговото въображение. Впоследствие може да потисне неща, особено важни от гледна точка на диагностиката. Точно в това изреждане на уместни и неуместни подробности вие ще намерите своите нишки и следи.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар