// Вие четете...

Начини на манипулиране

Да сте чували „повтарям ви“ или „някак ми е неудобно“?

„Още веднъж ви повтарям“ и след това някаква формулирана информация, която опонентът ви се опитва да наложи, използвайки нетърпящ възражение тон. Тази фраза просто е манипулативен похват и цели да задейства струната на желанието за собствена значимост. Това, което той иска да наложи чрез своя безапелационен тон, сочи само скритото му манипулативно въздействие върху вас. Тук или ще се уплашите и, без да се борите ще го утвърдите, или ще поставите въпроса за некоректността на прилаганата уловка. Използвайте похватите на психологическото противодействие айкидо.
Манипулаторът, който използва похвата „повтарям” преувеличава своята значимост. Такъв един подтекст на уловката наистина прави така, че у марионетката звучат струните на гордостта и на желанието за собствена значимост.

А това „някак ми е неудобно“?

Манипулаторът използва тази фраза, като базира този похват върху престорена срамежливост. Човек може да се срамува само от себе си от своите мисли и постъпки. Във всички други случаи неговата срамежливост е фалшива и цели преди всичко да ви разколебае и да ви извади от равновесие. Подобни фрази са манипулативни пощипвания. Манипулаторът преувеличава своята свенливост, докосва струните на желанието за собствена значимост и на гордостта.
Противопоставянето на марионетката трябва да се изразява в простата формула „Срамувайте се заради себе си, не заради мен”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар