// Вие четете...

Капризи на времето

Да се опитаме да разберем?

Колко често на Земята се наблюдават капризи на времето и не са ли станали повече в последно време?
Случаи на необичаен ход на времето, отклонение от „нормите” за някаква местност, в мащабите на земното кълбо се наблюдават практически всеки ден. Такива отклонения са се случвали също и в миналото, но сега благодарение на съвременните средства за свръзка и на добрата система за обмяна на информация, ние узнаваме за тях по-често и регулярно, отколкото в миналия век. Поради това може да ни се струва, че сега времето е станало по-капризно, отколкото е било преди. На практика климатът на Земята и всички проявления на времето за последните 2000 години, съществено не са се променили.
Секретариатът на Световната метеорологична организация (СМО) в своя бюлетин помества обзор на важните явления на времето на Земята, повлекли след себе си сериозни последствия – човешки жертви, масово унищожение на животни, загуби на реколтата, разрушения и опустошения на градове и села и т.н. Всяка година броят на страните, където се наблюдават такива явления са от порядъка на десетки. Средствата за масова информация ежедневно съобщават за случаи на силни дъждове, предизвикващи наводнения, за засушавания и свързаните с това пожари, за падането на град, погубил посевите и урожая от лозовите, както и плодовете на овощните насаждения, за снежни преспи и лавини в планините и т.н. Земята е достатъчно голяма и на нейната повърхност постоянно се наблюдава най-разнообразно състояние на времето: и добро и лошо време, и обичайно, както и такова, към което хората съвсем не са привикнали. На едно място то е по-топло, отколкото е обикновено, а на друго е по-студено, някъде е суша, другаде е дъждовно и т.н. Ясно е, че обичайните условия на времето остават незабелязани, всяко отклонение на времето от привичния му ход предизвиква интерес и става забележимо.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар