// Вие четете...

Начини на манипулиране

Да бързаш или да протакаш?

„Който много се кълне, много лъже. Дръж се като равен с този, с когото имаш работа.“

„За къде бързате”

Подобни фрази се отнасят към ситуациите на забавяне на преговорите, което може да се дължи на различни причини. Искат да ви отклонят от настъпателната ви победоносна устременост, да удължат времето с цел получаване на подкрепление.
Противникът може да използва много уловки, като решаване на лични въпроси, организиране на кафе паузи, молби и т.н.
Той може дори открито да ви манипулира, като дърпа у вас струната на желанието за собствена значимост. „Бързата кучка слепи ги ражда” или „Бързата работа е срам за майстора”.

„Най-напред детайлите, след това главното”

Този похват се основава върху постепенното преуморяване на съперника от борбата по време на обсъждането на второстепенните детайли. И точно когато той е изтощен започва диалогът между двете страни за главното в преговорите. Манипулаторът се опитва да проведе този етап живо, динамично и в същото време без да акцентира върху вниманието на марионетката. Най-важното е да успее да прескочи тази информация бързо и без да предизвиква съпротива. Преговорите завършват с обсъждането на още един несъществен въпрос, по който манипулаторът може дори да отстъпи като „подслади горчивия хап” Манипулирането става чрез дърпане на струната на желанието за собствена значимост.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар