// Вие четете...

Мъдрости от миналото

Дали ще намериш пътя, ако забравиш всичко!?

ЗА ЗАБРАВЯНЕТО!

– Аз уча – казал Йен Хуей.
– Как? – попитал Учителят.
– Забравих правилата на Справедливостта и степените на Милосърдието – отвърнал той.
– Добре, но може да бъде и по-добре! – рекъл Учителят.
След няколко дни Йен рекъл:
– Постигнах напредък!
– Какъв? – попитал Учителят.
– Забравих Ритуалите и Музиката.
– По-добре е, но не е съвършено!
След известно време Йен Хуей казал на Учителя:
– А сега сядам и забравям всичко!
Учителят го погледнал удивено.
– Какво искаш да кажеш – да забравиш всичко? – попитал бързо той.
– Забравям тялото и сетивата си, оставям зад себе си всякаква външност и знание – отговорил Йен Хуей. – В средата на Нищото аз се присъединявам към Извора на Всички неща.
Учителят се поклонил:
– Ти си надхвърлил ограниченията на времето и познанието. Аз съм далеч след тебе. Ти си намерил Пътя!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар