// Вие четете...

Атмосфера

Далечина на видимост при полет.

„По-добре да вървиш само с тоягата си, отколкото с лош спътник.“

Далечина на видимост при полет.

Далечина на видимост при полет, това е наклонена далечина на видимост на наземните обекти от самолета. Величината включва в себе си и понятията геометрична далечина на видимост, далечина на откриване на хоризонта и далечина на видимост на реалните обекти.
Всяка от тях, както и далечината на видимост при полет, зависят от много фактори, включващи оптичните свойства на атмосферата и свойствата на обекта на наблюдение. Пределно значение се явява геометричната далечина на видимост, зависеща от височината на полета. Ако положим височината на предмета равна на и височината на полета да е равна на 1, 3, 5 и 10 км, то далечината на видимост при полет ще е равна съответно на 122, 211, 272 и 385 км.
Но обикновено хоризонтът е замъглен от димка и далечината на видимост не е по-голяма от 20 – 50 км. Далечината на видимост при полет може съществено да се отличава от метеорологичната далечина на видимост.
В антициклон или в топла, устойчива въздушна маса при слабо развитие на турбулентен обмен на аерозоли близо до земната повърхност полетната и метеорологичната далечина на видимост не са големи, но в същото това време на средни и големи височини далечината на видимост може да е много добра.
Напротив, в студена и неустойчива въздушна маса метеорологичната далечина на видимост до земната повърхност е значителна, а в по-високите слоеве под влияние на аерозолите, пренесени от конвективните потоци във височина, далечината на видимост при полет може да е лоша.
Дотолкова, доколкото определянето на полетната далечина на видимост с помощта на разчети е силно затруднено, то фактическите и значения се определят по пътя на провеждане на разузнавателни полети за времето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар