// Вие четете...

Атмосфера

Далечина на видимост при излитане и кацане.

„Лесно е да се научат хиляда начина, трудно е да се постигне един резултат.“

Далечина на видимост при излитане и кацане.

Независимо от използването на съвременни радиотехнически, аеронавигационни и светло сигнални средства за кацане приземяването без участието на пилота е невъзможно. Поради това най-отговорния етап от кацането – приземяването – се осъществява от пилота визуално, при ръчно управление на самолета. В този етап от полета човешкото око не може да бъде заменено от техническо устройство.
Снижението започва десетки километри до пистата. При добра прозрачност на атмосферата и при отсъствието на ниска облачност, а също и на такива явления, като гръмотевични бури, интензивна турбулентност, обледеняване, силен внезапен вятър, смерч, внезапна промяна посоката на вятъра и други, не възникват никакви затруднения при полет, кацане и излитане. Но, ако видимостта се влоши или се наблюдава ниска облачност (или някое от горепосочените явления), то излитането и особено кацането се превръщат в доста затруднително действие. Визуално излитане и кацане се разрешават само при такива условия, когато далечината на видимост на пистата и височината на ниската граница на облачността превишават някакво минимално значение, наречено метеоминимум.
Метеоминимумът, представлява съчетание на минимална височина на ниската граница на облачността (височина на вземане на решение) и далечината на видимост на пистата, при което е възможно излитане, полет, кацане на летателния апарат.
Далечина на видимост на пистата, това е разстоянието на което пилота, намиращ се на осовата линия на пистата може да открие маркировката на пистата или светлините, обозначаващи нейните контури и осова линия.
Височина на вземане на решение, това е височина по вертикала от нивото на началото на пистата, който може да се използва за кацане до летателния апарат.
Конкретното значение на далечината на видимост на пистата и височината на вземане на решение, определящи метеоминимума, зависи от оборудването на летището с радио технически средства, типа на самолета, клас на летеца и други. В системата на гражданската авиация са установени метеоминимуми за командири на самолети при излитане, кацане и полет, а също и метеоминимуми за летищата и самолетите.
За кацане при най-сложни условия са установени метеоминимуми в три категории. При първа категория височината на вземане на решение е 60 м, далечината на видимост на пистата е 800 м, при втора категория съответно – от 30 до 60 м, и от 400 до 800 м, при трета категория съответно до 30 м, и до 400 м.
Като цяло проблема с метеорологичното осигуряване на полетите и особено на приземяването на самолетите и на другите летателни апарати, както при морското и речно корабоплаване, така и при наземния транспорт си остава един от най-актуалните проблеми, които стоят пред метеорологията. В комплекса метеорологични величини и явления, оказващи влияние на работата на всички видове транспорт, видимостта заема едно от първите места.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар