// Вие четете...

Атмосфера

Далечина на видимост на обектите.

„Който не се труди, не познава почивката.“

Далечина на видимост на обектите.

Учението за видимостта представя комплексни изследвания за закономерностите на зрителните възприятия за различните обекти на местността и сигналните светлини.
Задачата за определяне далечината на видимост на разнообразните предмети и светлини има голямо приложно значение. За решението на тази задача са заинтересовани всички работещи във видовете транспорт и най-вече в авиацията. За наземния транспорт е важно да знаят видимостта на пътя, по улиците в големите градове, оптималните условия за осветеност, за осигуряване видимостта на пътните знаци и сигналните светлини. За морския и речния транспорт са необходими сведения за видимостта на различните обекти на брега, както и сигналните светлини на брега. Най-големи са изискванията за надеждно определяне на далечината на видимост в авиацията, поради това, че излитането и кацането се осъществяват основно по визуални наблюдения на пистата или на сигналните светлини по нея.
Далечината на видимост, даже на много големи и високи обекти на земната повърхност е ограничена. В най-идеалните условия на наблюдение при увеличаване на разстоянието до обектите, те престават да бъдат видими, тъй като се скриват зад хоризонта по силата на кълбовидната форма на Земята.
Далечината на видимост е обусловена само от геометрични параметри (радиус на извивката на Земята, височината на обекта и на наблюдателя) наричани геометрична (геодезична) далечина на видимост.
Не рядко геометричната далечина на видимост на обектите е голяма, но обекта не се вижда, тъй като се закрива от стоящи пред него по-високи такива. По тази причина е въведено понятието за далечина на откриване на обекта и далечина на откриване на хоризонта, отчитаща не само геометричните параметри, но и топографията на местността.
Често далечината на откриване на хоризонта е голяма, но обектите, намиращи се в зрителното поле (над хоризонта), са все още не видими. Известни са много причини, водещи до ограничаване или загубата на видимост на обектите. Факторите, влияещи на далечината на видимост на различните обекти могат да бъдат обединени в пет основни групи:
1. Свойства на наблюдаваните обекти: техните размери, форма, яркост, цвят, състояние на повърхността (суха, мокра, грапава и т.н);
2. Свойства на фона, на който се проектират обектите: яркост и цвят;
3. Прозрачност на въздуха: тя може да бъде намалена от димка, мъгла, валеж;
4. Условия на наблюдение на обекта: време от денонощието (осветеност), облачност (еднородна или петниста);
5. Свойства на апарата (приемника), с помощта на който се води наблюдението: очите на човека, фото елемент, фото лента и други. При визуалните наблюдения, това са праговите характеристики на човешкото око: праг на чувствителност на окото към яркостния и цветови контраст, острота на зрението.
Различават още хоризонтална далечина на видимост, когато наблюдението се води за обект, намиращ се на земната повърхност и, наклонена далечина на видимост, когато далечината на видимост на наземните обекти се определя от самолет или друг летателен апарат или напротив, от земната повърхност се определя далечината на видимост на обекти, намиращи се във въздуха. Вертикалната далечина на видимост се явява, като частен случай на наклонената

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар