// Вие четете...

Истината е в избора

Дава ли шанс осъзнаването на погрешно убеждение?

Проблемите във взаимоотношенията ни с някого винаги са част от нещастията в живот ни. Връзката, заради която се чувстваме неудовлетворени и нещастни, не е нито в миналото, нито в бъдещето, тя неизменно е тук и сега. Ето защо именно тук и сега трябва да преосмислим понятието „лична свобода“. Можем да бъдем свободни по отношение на много неща, но никога няма да сме свободни да живеем щастливо, ако в живота ни няма поне една дълбоко удовлетворителна за нас между личностна връзка. Въпросът е, можем ли да имаме напълно свободен избор, можем ли да получим повече лична свобода? Ясно е, че никога не бихме могли, поради простата причина, че ние трябва винаги да имаме предвид и това, какво иска партньорът ни в нашата личностна връзка. Нужно е постоянно да преосмисляме границите на личната си свобода, тъй като с течение на времето хората и взаимоотношенията се променят. И това е валидно както за връзката ни с най-близките ни хора, така и за всяка друга между личностна връзка. За тези, които избират да запазят взаимоотношенията си, компромисът е много ефективно средство за преосмисляне на личната ни свобода.

Нещо болезнено за нас, станало в миналото, както се казва „нашето настояще е в нашето минало“ предопределя до известна степен, какви сме днес, но изборът сега заради предишното нещастие няма да ни помогне да подобрим една или друга значима, но неудовлетворителна настояща, наша между личностна връзка.
Осъзнаването на това ни дава шанс да се отърсим от погрешното убеждение, че преди да се заемем с решаването на настоящия проблем, първо трябва да опознаем миналото си и да разрешим някогашните си душевни конфликти. От полза ще ни е да се върнем и да си припомним онези моменти от миналото, които са били удовлетворителни и щастливи за нас, но не и да изживяваме отново нещастните. В повечето случаи ние всъщност знаем, какво е станало и само понякога, когато миналите изживявания са силно травматизиращи, творческата система се намесва и заличава всички мъчителни спомени. Но твърдението, че ако не познаваме миналото си, сме обречени да го повторим, не отговаря на истината. Ето защо трябва да съсредоточим вниманието и усилията си да поправим настоящата си нещастна между личностна връзка. Ние не сме обречени да преповторим миналото си, освен ако сами не изберем да го направим. С избора си можем да променим сегашната си лоша връзка, като изберем едни или други модели на поведение, които да са удовлетворителни и за двете страни. Ако вярваме, че не сме в състояние да бъдем щастливи в настоящето, докато не разберем и не преодолеем някогашните конфликти, то сами избираме да сме затворници на нещо отдавна минало и приключено завинаги. Това не е начин да се почувстваме по-свободни.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар