// Вие четете...

Морал и Православие

Грехът.

„Който не е ял горчива храна, не знае сладостта на меда.“

Грехът.

В Символа на вярата за Сина Божии е казано, че „слезе от небесата”. Той е вездесъщ, и затова Той винаги е на небето и винаги на земята; но на земята по-рано е бил невидим, а после се явил в плът; в този смисъл е казано, че е слязъл от небесата. Самият Господ Исус Христос казва „Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син Човечески, Който пребъдва на небето”.
Синът Божии е слязъл от небесата, заради нас човеците и заради нашето спасение, Той е слязъл на земята не заради един народ или отделни човеци, а за спасението на всички нас, за всички хора изобщо. Синът Божии е дошъл на земята за да ни спаси от греха, проклятието и смъртта.
Грехът е престъпление срещу закона, грехът е беззаконие. Той лишава душата от мир, ума – от светлина, тялото – от не тление, земята – от благословение. Грехът е влязъл у хората чрез дявола. „Който прави грях, от дявола е, защото открай време дявола съгрешава”. Грехът е преминал от дявола у хората като това е станало, когато дяволът е прелъстил Ева и Адам и ги склонил да престъпят Божията заповед. Бог заповядал на Адам в рая да не вкусва от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото, и му казал при това, че щом вкуси от тях, без друго ще умре. Яденето на плода на познаването е смъртоносно за човека, защото то е било съчетано с непослушание към Божията воля, което отделя човека от Бога и Неговата благодат и го отчуждава от живота по Бога.
Названието на дървото на познаване на доброто и злото напълно съответства на същността си, защото човекът посредством него, чрез самия опит разбрал, че истинското добро се състои в послушание към Божията воля, а злото – в противопоставяне на човека срещу нея. Бог по своята благост при сътворението на човека му дал воля, която била естествено разположена да обича Бога, но при това свободна, а Адам и Ева са послушали дявола и са употребили тази свобода за зло.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар