// Вие четете...

Управлението

Глобалния залез на разграниченията.

„Тъмните дела се боят от светлината.“

Глобалния залез на разграниченията.

За да се „постигне окончателен мир на нашата планета – пише Христианс – всички хора трябва да сътрудничат, като осъществяват достъпното сега за нас ново геополитическо виждане.“ Какво разбира той под това ново виждане?
Преди всичко трябва да отхвърлим традиционните национални структури. Европейската икономическа общност се развива в тази насока и скоро това ще засегне и другите европейски народи. Страните от Източна Европа, дълги години лишени от самостоятелност, напълно подкрепят ненарушимостта на границите си. Но в края на краищата те ще трябва да се подчинят – постепенно, но неизбежно – на глобалния залез на подобни разграничения.
Предложението на Христианс е мечтата на всеки член на Тайното братство, от Михаил Горбачов и Джордж Буш до Дейвид Рокфелер, Хенри Кисинджър, Хелмут Кол, Джеймс Бейкър и лорд Ротшилд. Тя се казва Световно правителство. Тяхна постоянна мечта е неизбежното унищожение на националната независимост.
Световното правителство не е единствената цел на Тайното братство. То иска да унищожи западните форми на духовност. Източните религии трябва да заемат главно място в духовността на човека. Както предлага Христианс: „В процеса на взаимна размяна, Западът винаги ще помни за духовните, културните ценности на Изтока“.
Както и други членове на невидимата колегия, които са горди с названието „Мъдреците“, Христианс предупреждава, че ако светът „трябва да тръгне по светлия път към хармонията и приоритетния нов начин на мислене“, някои елементи ще трябва да се подчинят или унищожат. Изброява между другото религиозния фанатизъм (фундаменталното християнство, ислям и юдаизъм са трите злини, които винаги се споменават от братството) и световните екологически проблеми. Не по-малки проблеми са СПИН-ът и катастрофално нарастващата наркомания.
Христианс твърди също, че „трябва да подобрим положението на бедните в страните от Третия свят, особено в Африка и Латинска Америка“. Неприемливо е затварянето на икономиката пред другите. Потребностите на „икономиката и екологията“ – подчертава Христианс – „изискват широко сътрудничество, което преминава националните граници“.
Следователно, имаме рецепта за „новия начин на мислене“ и заклеймяване на „стария начин на мислене“. Новият начин е Световно правителство, нов Глобален икономически ред, единство на религиите на мистичния изток и отстъпление на християнския запад както и начало на ново „глобално съзнание“. Старият начин на мислене или патриотизъм, гордостта от страната и расата, вярата в живия, персонифициран Бог трябва да се отхвърли.
„Луцистръст“, една от подчинените на Тайното братство организации използва специален закодиран израз за дефиниция на неподходящия вече „стар начин на мислене“. Нарича този несъвременен начин „световен сплендор“. В книгата си „Второто идване на Христос“, Алис Бейли, основателката на Луцис тръст, твърди, че сплендорът на света (старият начин на мислене) „ще изчезне, а световната илюзия ще се изпари“. Бейли казва, че идеи като любов към страната, традиционното семейство и гордост от расата са овехтели и дори опасни. Те създават това, което индуистите наричат майя – илюзия, негативен духовен свят.
Мястото на „сплендора“ и илюзията за света ще заеме новият начин на мислене, за да може „сегашният световен ред да бъде така преустроен и променен, че да се роди Новият световен ред и новата човешка раса“.
Бейли обяснява, че е необходимо човекът да приеме „светлинните точки на новото просвещение“. Добавя също, че заедно с извършващите се сега промени това просвещение ще се осъществи скоро. „Хората са много разочаровани и затова ще виждат по-ясно. „Сплендорът“ на света е последователно отстраняван от живота на хората .“
Да помним, че алхимиците от окултния свят и посветените във висшите степени на Тайното братство мислят с напълно различни категории от обикновените хора. Затова, когато Бейли казва, че „хората са много разочаровани и затова ще виждат по-ясно“, в действителност тя иска да каже, че очаква от хората промяна и нагаждане към „новия начин на мислене“. Старият начин (сплендорът на света) „е последователно отстраняван от живота на хората“.
Бейли твърди, подобно на руския й съмишленик Горбачов, че на човека трябва да се присади ново глобално съзнание.
„Когато съзнанието, което е Христос (на колективния „Ню ейдж“), бъде пробудено във всички хора, ще имаме мир на земята и добра воля сред хората… властта на нашата божественост ще свърши с бушуващата по земята ненавист и ще премахне всички бариери, които разделят хората, групите, народите и религиите.“
Радетелите за „новия начин на мислене“ смятат, че хората, които не могат да се променят, са неспособни да оцелеят. Те всъщност са побъркани и принадлежат към по-низш вид, толкова далечен от човешкия род, колкото са мравките от мечките. Ние, привържениците на стария начин на мислене, сме опасни и трябва да се разправят с нас, щом не можем да се променим или не желаем и упорито отказваме промените. Трябва да ни отделят и очистят, защото заразяваме следващите поколения с нашия старомоден морал с нашите лоши отрицателни мисли. Както отбеляза професор Честър Пиърс от Института по образователна психиатрия на Харвардския университет по време на националната конференция на учителите: „Всяко дете в Америка на пет години е психически болно, защото идва на училище с известно чувство за лоялност към историческите ръководители на нашата страна, избраните управители, родителите, с вяра в свръхестествените същества и независимостта на нашия народ като автономно битие. Ние, учителите, трябва да излекуваме тези деца и да ги превърнем в интернационалните деца на бъдещето.“
Именно нас, силно вярващите в народа и патриотизма, в съществуването на моралните абсолюти на доброто и злото и провъзгласяващи вярата в истинския Бог, смятат за безнадеждно болни психически и бедни духом. Масите се учат да ни ненавиждат и присмиват. Подготвени от Тайното братство, подложени на хипноза и халюцинация, масите се смятат за истински, съвременни и прогресивни закрилници на Земята.
Бенджамин Крем, шеф на „Тара сентър“ и „Интърнешънъл шейринг“, две социалистически групи на „Ню ейдж“, обикаля от дълго време по Америка, лансирайки тези догми. В бюлетина, издаден от „Тара сентър, Крем се хвали: „Събужда се нов дух в човечеството. Из целия свят расте новото чувство на взаимна зависимост, желание за по-нормален начин на живот и съпричастност към доброто на нашата планета. “
„Тара сентър“ оплаква кризите и проблемите, които се струпаха върху човечеството – от СПИН-а, политическата и деловата корупция и отчуждението до наркотиците, убийствата и стихийните бедствия. Но редакторът на бюлетина утешава читателите, че „макар проблемите на човечеството да съществуват със сигурност, те може да се разрешат“.
А как може да се разрешат? „Като се покаже, че човечеството е единно – разбираме ние. После трябва „да направим първата стъпка към постоянния мир… разделяйки естествените богатства на земята между всички народи“.
Ето поредната илюзия, финансирана от контрольорите на умовете от Братството: ако вземем от хората в Америка и другите развити страни и дадем на народите от Третия свят, ще настъпи векът на мира. Но контрольорите на умовете предупреждават, че ако ние, хората от миналото, се борим срещу това толкова необходимо световно революционно движение и настъпващия социализъм, ще се окажем в затруднение. „Тара сентър“ специално подчертава, че силите на „новия начин на мислене“ са готови „да се борят с невежеството и страха, подялбата и недостига“. Нещо повече, същата група твърди с типично за братството лицемерие, че оръдието на тази група е само „духовното разбирателство, знанието и любовта.“

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар