// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Глобална морска система за свръзка и безопасност.

„Знанието е съкровище, което навсякъде следва онзи, който го притежава.“

Прогнози, предупреждения, синоптични и други данни, предназначени за корабите се подготвят и се разпространяват от тази НМС, която се намира най-близо до обслужваните обекти, в съответствие с взаимните споразумения между Договарящите се правителства в рамките ГМССБ (глобалната морска система за свръзка и безопасност) са представени в приложение 14.

Приложение 14

В рамките на системата ГМССБ от учрежденията на Росхидромет осигуряват непрекъснато денонощно наблюдение за хидрометеорологичната обстановка.

Подготовката на метеорологичната информация за пунктовете на НАВТЕКС и националните координатори на подсистемата Safety Net се осъществява от териториалните учреждения на Росхидромет (таблица 1).

Системата НАВТЕКСТ се осигурява от сравнително не скъпи автоматизирани средства за получаване и предаване на съобщения на корабите в крайбрежните води. Международната служба НАВТЕКСТ използва една честота (518 Хц) за предаване на текст на английски език. Диапазона на нейното действие е от 258 до 400 морски мили от крайбрежието. С помощта на НАВТЕКСТ се предават прогнози и щормови предупреждения заедно с навигационна информация за корабите, плаващи в крайбрежните води. Експлоатационно техническите характеристики на системата НАВТЕКСТ се съдържат в препоръки ITU-R M.540-2 и в Наставление по НАВТЕКСТ, публикувано от ММО (публикация на ММО, номер IMO-951Е).

Предупрежденията за щормови вятър и други ОЯ се предават до предавателите на НАВТЕКСТ на националните метеорологични служби (НМС). Тези предупреждения се предават в ефир при следващо регулярно радио предаване. Прогнозите, като правило, трябва да се предават два пъти в денонощието. Форматът на всички съобщения трябва точно да съответства на установения порядък. Той определя основните елементи на съобщението, които влияят на работата на приемника. За текстовото съдържание на съобщенията от службата НАВТЕКСТ са приети определени правила. Те способстват за яснота и еднообразие на съобщенията. Подробно тези въпроси са изложени в Ръководството по служба НАВТЕКСТ .

Подробно сведение за съществуващите служби НАВТЕКСТ периодично се публикуват в различни национални Описания на радиостанциите и в приложение в том VI – Списък за определяне на радиостанции и специални служби на Международния съюз за електрона свръзка (МСЕ). Редът за работа на станциите, предаващите информация от служба НАВТЕКСТ на честота 518 кХц, описан в параграф 14 А Регламент за радио свръзка и в резолюция № 324 на Световната административна конференция по радио свръзка (1987 г.).

Спътниковата система Safety Net ИНМАРСАТ се явява служба с координирано предаване и автоматизирано приемане на информация по осигуряването на безопасността на море чрез система за разширено групово повикване (РГП) от ИНМАРСАТ. Тя осигурява корабоплаването с навигационни и метеорологични предупреждения и прогнози, сигнали за тревога, предавани от брега към корабите, и друга срочна информация в съответствие с изискванията на СОЛАС и се явява част от ГМССБ. Прогнозите се предават по радио на английски език.

ИНМАРСАТ се явява ключов елемент в ГМССБ. Той включва в себе си три компонента: космически сегмент, брегови станции и кораб. В рамките на ГМССБ морските хидрометеорологични бюлетини се предават чрез спътник с използването на служба Safety Net ИНМАРСАТ. Разширеното групово повикване (РГП) осигурява предаването на бюлетина на всички кораби, разполагащи със съответната приемна апаратура.

Във връзка с това, че част от неголемите кораби не са оборудвани с апаратура за приемане на радио предавания чрез ИНМАРСАТ, метеорологичните и морските бюлетини трябва да се предават на крайбрежните районни станции с общо достъпно радио приемане, щото те да могат да бъдат приемани от корабите, плаващи в крайбрежни води. Те могат да бъдат също включени в числото на автоматично записаните телефонни съобщения. От тази служба капитаните могат да се свързват до излизането им на море или намиращи се на море с помощта на мобилните свръзки. Бюлетините могат да се включват в числото на автоматичните факсимилни услуги, при това за получаването на бюлетина на море от потребителите, притежаващи факсимилна свръзка, следва да наберат съответния телефонен номер. Факсимилното обслужване също позволява получаването на хидрометеорологични карти, които винаги представляват голям интерес.

Обобщаването и предаването на метеорологична информация от националните координатори по подсистемата Safety Net се осъществява от упълномощени организации.

Таблица 1. Разположение на обектите на ГМССБ по райони и обслужващите ги учреждения.

Зад граница ефективно функционира спътниковата служба ARGOS по сбора на данни от морските наблюдения. Служба ARGOS – това е система за ре транслация на орбитални спътникови данни, предавани от автоматичните метеорологични станции и дрейфуващи буйове. На практика, възможностите на тази система са далеч по-широки. Системата ARGOS се управлява чрез два центъра за обработка, разположени в Тулуза (Франция) и Ландовере (САЩ) на основание споразумение между CNES (Франция) и NOAA и NASA (САЩ), използвайки датчици, установени на полярни орбитални спътници от серия на NOAA. Системата има възможност получените данни да бъдат оформени в кодове SHIP, BATHY, TESAC и SINOR за предаване по ХМС на СМО.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар