// Вие четете...

Мъдрости от миналото

Въпроси на които не могат да се дадат отговори?

ТОВА НЕ ВОДИ КЪМ СВЯТОСТ.

Буда обявявал във всеки град, в който пристигал:
– Моля, не задавайте 11 въпроса. Тези въпроси включват в себе си най-важните понятия като Бог, душа, смърт, живот, истина и т.н.
Когато го питали защо, той отговарял:
– Защото на тях не могат да се дадат отговори. Не защото аз не знам отговорите, но първо, е невъзможно да ги изразя с думи; и второ – познаването на тези неща не способства за святост в живота и не води до просветление, а на трето място – тези въпроси създават вярвания, които ви пречат да видите истинската реалност. Питайте за гнева и как да излезете от него. Питайте за алчността, за привързаността, за трансформацията. Питайте как да отхвърлите ума си и да достигнете състояние на медитация.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар