// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Възможна ли е победа над „световното задкулисие“?

„Пасажерът не управлява лодката.“

Ние с вас по-рано разгледахме приоритетите, обобщени като средства за управление на хората. Именно тези средства ползва световната мафия, за да управлява всички обществени процеси, в това число и процеса на управление на собствеността. По ниво на мощност на въздействие тези приоритети са подредени така:

1. Владение на методологическите знания и знанията за управление;

2. Хронология, история;

3. Идеология, религия, технология;

4. Пари, кредитно – финансова система;

5. Геноцид, наркотици, алкохол;

  1. Оръжие, сила.

Най-главният извод за приоритетите се заключава в следното:

Ако тече противопоставяне на двете социални системи и ако едната система одържа победа над другата на някой от изброените приоритети, то изгубилата („другата“) система в този случай може да си върне загубените позиции и да удържи победа над първата само в случай, че действа от позицията на по-високи приоритети, които са били използвани против нея. Няма да доведе до успех използването от губещата система на средствата, с помощта на които противникът е одържал победа над нея. А и победителят няма да й даде възможност да ги използва. По разсъждавайте сами, уважаеми читатели, за вероятността за загуба в различните варианти на използване на приоритетите и сами ще достигнете до такъв извод.

В нашия конкретен случай по Русия бяха нанесени удари на 4-ти финансов приоритет и на 3-ти идеологически. Затова не водят до успехи (и няма да доведат) опитите на ръководителите на днешна Русия да укрепят икономиката и финансите в условията на съответстващата глобална политика, провеждана от глобализаторите на този 4-ти приоритет. Що се отнася до 3-ти приоритет – идеологията, то нашите горе – реформатори все още я търсят из сенките и не могат да я намерят. Защо? Защото всички известни на света идеологии се явяват следствие на само една концепция за управление на страните и народите, основана на принципа „Разделяй и владей!“. Затова, която и да е от всички тези известни идеологии държавните ръководители да вземат на въоръжение, тази идеология все едно ще бъде инструмент в ръцете на глобализаторите, а те ще съумеят да се възползват от нея като инструмент за своите интереси.

Затова, както и да въртим и да сучем, за нас изходът е само един. За удържане на победа в противоборството със „силите на Запада“ както по отношение на тяхната система, така и срещу своята социална система следва да се използват първите два приоритета – методологическия и хронологическия. Но това неизбежно ще изиска разгласяване на другата концепция на управление на човечеството „Съединявай и заздравявай!“, огласяване на концепцията на справедливостта. Защо е необходимо разгласяване? Може и всичко да се прави тихомълком, мълчейки, тоест да се действа „мълчаливо“? Но…. „Подмолни“ действия няма да доведат до успех, защото хората както в своята страна, така и зад граница, няма да разбират действията и целите на ръководството на Русия, а значи и няма да ги поддържат.

А нашият „елит“ не иска установяване на справедливост, тъй като това руши системата на тълпо –“елитаризма“ и няма да позволява на „елита“ за в бъдеще да паразитира върху труда на другите хора. Затова, прекрасно знаейки всички основни теоретични положения в КОБ (концепция за обществена безопасност), нашият „елит“ я крие от народа. Той безуспешно се опитва да реши проблемите в Русия с ниските приоритети, а за високите мълчи. Но, както показаха всички тези години на „реформи“, на тях не им се получава това (и няма да се получи никога).

Изходът е един. Народът трябва самостоятелно да овладява знанията в КОБ и активно да влиза в управлението на всички обществени процеси. На скептиците ще напомним, че процеса на управление се заключава в определено информационно въздействие върху хората. А КОЙ оказва такова „определено“ въздействие – ТОВА Е ВЪПРОСА. Спомнете си за без структурното управление. Всичко това подробно е изложено в програмата на КПЕ.

Това е напълно реално и може да се постигне достатъчно бързо. Хайде, уважаеми читатели, да се „разходим по номерацията“, както казваше героя от един филми от Сталинските времена.

На 6-ти приоритет ние изгубихме много. Почти нищо не съхранихме в Русия, затова нам е нужна моментална мобилизация на младежта и възстановяване на задължителната военна служба, въоръжаване като минимум до стандартите на армията ни от 1989 година по въоръжение и численост.

На 5-ти приоритет наред с огромното количество пияници и наркомани все повече и повече стават хората, които въобще престават да употребяват алкохол и тютюн.

На 4-ти приоритет наред с разрухата на икономиката в страната съществува огромен потенциал нови технологии, който съществуваше и по-рано, но не се реализираше. Ако всичкия този потенциал се реализира сега, Русия веднага ще излезе на първите места в света.

На 3-ти приоритет нашия народ още през 1944 преодоля идеалистическия атеизъм, преодоля и поповщината. Каквото и сега да ни говорят демократизаторите, хората тогава видяха, че поповете от амвона говорят едно, а в живота се държат съвсем друго яче: пиянстват, преяждат и блудстват. Известно е, че мъдростта на всеки народ се крие в неговите поверия, приказки, пословици, поговорки и даже в анекдоти и вицове. Така, преди из народа „ходеше“ този анекдот:

В едно село в църквата попа бил риж. Един път му се изгубила кравата. А в това време крава в домакинството – това си беше цяло състояние. Минава месец, втори – няма я кравата, изчезнала…

И ето мужикът, селянинът Иван идва на неделната църковна служба. И по време на изповедта, когато трябва да се кае за своите грехове пред свещеника, за да може той да „ходатайства“ пред бога да „опрости греховете“ на виновния, този Иван казва на попа:

– „Отче, прости на мене грешния. Твоята крава аз я откраднах … Ти походатайствай пред бога, опрости ми този грях.“

Попът, разбира се, се възмутил:

– „Ама как можа, Иване? Да се краде е голям грях!“

А Иван отговаря:

– „Знам, отче, че е грях … Но семейството ми е голямо … Седем малки деца, всичките искат да ядат …“

Попът вика:

– „Добре, Иване. Ще походатайствам аз пред бога за тебе. Но ти ми върни кравата.“

А Иван в отговор:

– „Отче, няма я вече твоята крава. Изядохме я ние … Такова …продадох я – обувки на децата купих … Няма я кравата …“

Какво да прави попа? Как да компенсира загубата? Как му се иска да вземе нещо от Иван в замяна.

Тук читателите трябва да знаят, че изповедта се прави на четири очи: грешникът се кае пред попа насаме, не трябва да има никой друг, другите не трябва да слушат това, за което се кае „грешника“. Тоест свидетели няма. И попът, и Иван знаели това и са го разбирали. А по закон на попа са му нужни свидетели, за да може да вземе нещо от Иван. И тогава попа вика:

– „Добре, Иване. Бог ще ти прости твоя грях, ако ти преди края на днешната служба след моята заключителна проповед излезеш пред народа и кажеш цялата истина.“

Попа си мислел, че Иван е глупак и няма да разбере попската хитрост. Иван в отговор замълчал, тихинко се отдръпнал и зачакал края на службата.

Службата свършила, попа от амвона произнесъл своята неделна проповед и в заключение казва:

– „А сега, драги мои, пред вас реч ще държи Иван. Слушайте го внимателно. Всичко, което той ще каже е истинна правда! Излизай, Иване …“

Иван излязъл, застанал пред амвона, обърнал лице към дошлите в църквата и със силен глас произнесъл:

– „В Христа-бога се кълна пред вас, че говоря истина. А истината е в това, че всички рижи деца в нашето село са от нашия риж поп!“

От този анекдот следва, че не бива хората от руския народ да ги смятат за глупаци, които нищо не разбират нито тогава, преди 1944 г., нито сега в годините на „реформи“….

А през 1989 година нашият народ преодоля и отхвърли материалистическия атеизъм, отхвърли безбожния материализъм. Хората преди 1989 година виждаха, че от трибуните партийните вождове говорят едно, а в живота се държат съвсем по друг начин.

В резултат на 3-ти приоритет се получи, че нашият народ отхвърли два типа атеизъм (безбожия):

– идеалистическия атеизъм (вярата в приказките на Библията) през 1944 година;

– материалистическия атеизъм (вярата в това, че няма Бог) през 1989 година.

Затова нашият народ е готов сега за възприемане на истинските знания за Бога, неговото съществуване, и за необходимите действия, които дават КОБ и програмата на KПE.

А на 2-ри приоритет? Народа ни не е прост и сред него върви процес на усвояване на знания от 2-ри приоритет. Не един и двама са вече писателите и учените у нас, публикуващи материали за нашата славна история, както в книги, списания и вестници, така и в Интернет. Още съвсем малко, и нашия народ ще овладее 1-ви приоритет!

Глобализаторите забелязат това …

Както виждате, уважаеми читатели, не всичко е така без надежно, както може би изглежда на пръв поглед.

При което за използване на 1-ви и 2-ри приоритети не трябват никакви особени парични средства и „инвестиции“. За това вътре в страната е необходимо само да се разгърне широка дискусия по основите на КОБ във всички СМИ, особено по телевизията. Освен това да се включи изучаването на ДОТУ в учебните програми на всички ВУЗове, а така също да се дават основите на ДОТУ в училищата.

Що се отнася на световно равнище, то е необходимо да се пристъпи към обсъждане на всички теоретични положения в КОБ: международни конференции, семинари, кръгли маси и т.н.

Всички теоретически положения и практически предложения в КОБ и КПЕ се поддържат от всички т.н. „бедни“ страни от третия свят, страните на Исляма, Китай, Индия, Япония. Информационното оръжие на 1-ри и 2-ри приоритет започва своята СЪЗИДАТЕЛНА работа в целия свят. Ако нашите ръководители няма да го правят, то ние ще го правим сами (и вече започнахме да го правим).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар