// Вие четете...

Морал и Православие

Възкресение на мъртвите.

„Щом си съумял да съгрешиш, съумей и да се поправиш.“

Възкресение на мъртвите.

Според Символа на вярата възкресението на мъртвите е действие на Божието всемогъщество, чрез което телата на умрелите, като се съединят отново с душите си, ще оживеят и ще станат духовни и безсмъртни. „Сее се тяло душевно – възкръсва тяло духовно”. „Това тленното трябва да се облече в не тление, а това смъртното – да се облече в безсмъртие”. Тялото, което е изгнило в земята и се е разпаднало на пръст, то може да бъде възкресено така, както отначало Бог сътворил тялото от земя, така може и да го възстанови. Апостол Павел обяснява това по подобие на посятото зърно, което изгнива в земята, но от него израства трева или дърво. „Това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре”.
Всички умрели ще възкръснат, а сегашните груби тела на тези, които до времето на всеобщото възкресение останат живи, мигновено ще се изменят и ще станат духовни и безсмъртни. „Всинца няма да умрем, ала всинца ще се изменим изведнъж, в един миг, при последната тръба: ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим”. Възкресението на мъртвите ще стане в края на този видим свят.
Този тленен свят ще свърши с това, че ще се измени в нетленен. „И самите твари ще бъдат освободени от робството на тлението при славното освобождение на синовете Божии”. „Очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правдата”. Светът ще се измени чрез огън. „Сегашните небеса и земята, съхранявани от същото слово, пазят се за огъня в деня на съда и погибелта на нечестивите човеци”. До Всеобщото възкресение душите на праведниците ще пребивават в светлина, покой и предвкусване на вечното блаженство, а душите на грешниците – в противоположно на това състояние.
Веднага след смъртта на душите на праведниците не се дава пълно блаженство, защото Бог е предопределил целият човек да получи пълно въздаяние според делата си – с душата и тялото – след възкресението на тялото и последния Съд Божии. Апостол Павел казва „Прочее, очакваме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, праведния Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване”. И още „Всички ние трябва да се явим пред Христовото съдилище, за да получи всякой заслуженото, според доброто и злото, което е извършил с тялото си”. Преди Последния Съд на праведниците се дава предвкусване на блаженството. Съгласно свидетелството на самия Господ Исус Христос, Който в притчата казва, че праведния Лазар веднага след смъртта си бил отнесен в лоното Авраамово. Предвкусването на блаженството е съединено със съзерцание на самия Господ, което става най-вече със светиите, както дава да се разбере апостол Павел „Желая да се освободя и да бъда с Христа”.
За достигане на блажено възкресение на душите на тези, които са умрели с вяра, но не са успели да принесат плодове, достойни за покаяние, могат да помогнат добрите дела, извършвани с вяра и в тяхна памет, възнасяните за тях молитви, особено съединените с принасяне на Безкръвна жертва – Тялото и Кръвта Христови.
Това учение се основава на постоянното, неизменно предание на Съборната Църква, чиито начало се вижда още в старозаветната Църква. Иуда Макавей принесъл жертва за умрелите войни. Молитвата за починалите винаги е била неотменна част от Божествената литургия, като се почне с тази на апостол Иаков. Свети Кирил Йерусалимски казва „Превелика полза получават душите, за които се възнасят молитви, когато се извършва светата и страшна жертва”. Свети Василий Велики в молитвите на Петдесетница казва, че Господ благоволи да приеме от нас молитвените умилостивявания и жертви „за тези, които се намират в ада” с надежда за техния „мир, опрощение и освобождение”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар