// Вие четете...

Морал и Православие

Възкресението.

„Безсъвестният не разбира ни срам, ни оскърбление, а честния една рязка дума го убива.“

Възкресението.

Най-първото доказателство, което е дал Исус Христос, че Неговите страдания и смърт са спасителни за хората е Неговото възкресение, с което Той е положил основата на нашето блажено възкресение. „Христос възкръсна от мъртвите и за умрелите стана началник”.
В следното църковно песнопение се разкрива, къде се е намирал Христос след смъртта си и преди възкресението си. „Ти си бил в гроба с плътта Си, в ада с душата Си като Бог, в рая с разбойника и на престола с Отеца и Духа, Христе Неописуеми, който всичко изпълваш.”
Думата ад в превод от гръцки означава място, лишено от светлина. В християнството под ад се разбира духовна тъмница, тоест състояние на душите, поради греха лишени от съзерцанието на Бога и от съединените с Него светлина и блаженство. Господ Исус Христос слязъл в ада, за да проповядва и там с победата над смъртта да освободи душите, които с вяра очаквали Неговото идване.
В Свещеното Писание е казано „Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, Праведник на неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух, с който Той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмницата”.
Думите „възкръсна в третия ден”, според Писанието са взети от Символа на вярата. Те са взети от Посланието до коринтяните „Аз ви предадох най-напред онова, което и бях приел, че Христос умря за греховете ни, според Писанията, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията”.
Според Писанията означава, че Христос умрял и възкръснал точно така, както за това е написано в пророческите книги на Стария Завет, където в книгата на пророк Исаия са изобразени страданията и смъртта на Исус Христос. „Той бе изправен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме”.
За възкресението на Христос, апостол Петър привежда думите „Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя светия да види тления”. В книгата на пророк Иона е казано „И биде Иона в утробата на тоя кит три дни и три нощи”.
Войниците, които пазели Неговия гроб, били обхванати от ужас, защото ангел Господен отвалил камъка с който гробът бил затворен и станало голямо земетресение. Ангели възвестили за Христовото възкресение на Мария Магдалена и на някои други. В самия ден на своето възкресение Исус Христос се явил на мнозина: на мироносците, на апостол Петър, на двама ученици на път за Емаус и накрая на всички апостоли, които се намирали в къщата при заключени врата. След това Той многократно им се явявал в продължение на 40 дни; веднъж Той се явил на повече от петстотин верни едновременно.
Христос след възкресението Си се явявал на Своите апостоли в продължение на 40 дни, защото през това време Той продължавал да ги учи на тайните на царството Божие.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар