// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Въздействие на кабалистичните текстове.

„Човек живее с ум, а се бори с умение.“

Всички кабалистични трудове съдържат описание на системата на взаимоотношения на Твореца и създадените от него творения.

Много от кабалистите, постигайки Замисъла на творението, описват всички състояния на низхождане – от най-висшата точка на сливане с Твореца до нашия свят, където творението се намира в пълно скриване.

Тези трудове оказват особено въздействие на учащите се, тъй като те разказват за всички състояния, които трябва да премине човечеството и всеки лично – за състоянията, които съществуват в потенциал, но са още скрити от тези, които искат да ги достигнат.

Ако човек, четейки книга, привнася във всяка дума своето желание, стремежа да преодолее бързо този път, прилагайки определено количество усилия, той се удостоява с разкритие на Твореца.

Самите думи при четенето на кабалистичните книги поправят човека – подобно на болен, приемащ лекарство, който се излекува, въпреки че не владее науката на лечението. РАМАЗ – рав Моше Закута (1625–1698), европейски кабалист, роден в Амстердам, живял във Венеция, Мантуа (Италия).

Това означава, че под въздействие на прочетеното той е започнал да придобива качествата на Твореца и по закона на уподобяването на свойствата се е удостоил с разкриването на Висшата сила в себе си, тоест следващото, по-високо свое състояние. Ученикът сякаш въвежда желанието си в тази формулировка, която кабалистът дава в книгата си.

Това прилича на математическо уравнение. Само по себе си то е мъртво, не е известно какви състояния се описват с него. Кабалистичната формула просто отразява връзката между отделните части на творението. Но ако ученикът разположи себе си в нея, доколкото желае да почувства тези състояния в процеса на изучаване на материала, то със самия си стремеж ще предизвика върху себе си определено въздействие на текста, което променя неговите усещания и го въвежда в духовния свят.

Още веднъж ми се иска да напомня, че всички духовни състояния и светове (свят – в превод от иврит означава „скриване“) се усещат вътре в нашите желания – качества, в по-голяма или по-малка степен, подобни на Висшите закони на Природата или Твореца (Природата и Творецът са идентични).

В „Книга Зоар“ е казано, че всички светове се намират вътре в човека. Това е много важен момент, който ще помогне на тези, които изучават Кабала, да избегнат в процеса на обучение множество грешки и отклонения.

На започващия да изучава Кабала, му е трудно да разбере, че самото постижение на тази наука се явява средство да се промениш, да откриеш и почувстваш по-високи състояния, тоест най-близките до целта на творението.

Необходимо е изучващият да достигне такъв подход към обучението, когато той я възприема в качеството на лаборатория, а себе си като обект на изследването, което той поправя, изменя и усъвършенства. Винаги е необходимо да се помни за какво се обучаваш, с каква цел отваряш книгата, какво желаеш да достигнеш с нейна помощ.

От тази гледна точка е необходим максимално прагматичен подход към процеса на изучаване – изискващ и целенасочен. Това ще означава и високо качество на приложените по време на процес усилия, без което човек не може даже да се надява на каквито и да е изменения.

По време на изучаването на Кабала, когато изучаващият произнася имената на световете и съсъдите, веднага започва да му свети Висшата светлина. И макар че тя му свети отдалече, отвън, без да изпълва душата, тъй като тя все още не се е поправила за получаването на тази светлина вътре, то това светене постепенно, покрай изучаването на Кабала, създава у човека желание към духовното, висше съществуване и го води към съвършенство и разкриване на Висшия свят.

Текстовете, написани от кабалистите, са единственото средство за връзка с Висшия източник. По тях изучаваме законите на Висшия свят и по този начин предизвикваме върху себе си тяхното въздействие. Така ние сами ставаме причина, на основание на която Законът се приближава до нас, а изучаваните процеси започват да променят нашите усещания, тъй като всички те се случват вътре в нас. Когато ги изучаваме по първоизточниците, те се разкриват по-дълбоко и ефективно въздействат върху нас.

Кабалистичните текстове се явяват източник на силите, а натрупването на знание е второстепенно.

Днес кабалистичните материали са преведени на множество езици. Можем да ги изучаваме на всеки от тях, но основните определения, а те са неколкостотин, е необходимо да запомним на езика на оригинала.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар