// Вие четете...

Истината е в избора

Всяко зло за добро!

Всички най-вероятно сме чували този израз. Откъде идва той, при какви обстоятелства се употребява и какво точно означава?
Повечето хора си мечтаят един ден да нямат проблеми и всичко ще ни върви, като по мед и масло. Да, това наистина може да ни се случи, но само ако се оставим на течението да ни носи към щастието. Природата обаче ни е създала, така щото, ако нямаме проблеми ще си ги създадем сами, така, че проблемите винаги ще са важна и значима част от нашето съществуване. Проблемите са стимулът за нашият напредък и ние не бива да ги избягваме или заобикаляме, а трябва, както се казва, да „хванем бика за рогата”, тоест да се опитаме да разберем за какво точно става въпрос.
В живота, нищо не е случайно и както вече знаем, който каквото си направи, никой друг не може, тоест всичко случващо ни се е плод на нашият избор и решение. Как обаче да възприемаме проблемите и нещата, които ни се случват, като знак, че нещо не сме направили както трябва или, че това е защото, така ни е писано.
Ясно е, че всичко е в нашите ръце и ние трябва да възприемаме проблемите, като знак, който ни показва, че трябва да търсим решение. Задачата е само наша и в никакъв случай не е на някой друг. Най-напред трябва да прегледаме нашите мисли, убеждения, действия, алтернативи и най-вече начина си на живот, ще можем ли да открием причината за появата на проблема.
Има два варианта на мислене. При първия да приемем, че такава ни е съдбата и да изпаднем в самосъжаление или да се почувстваме напълно безпомощни, като започнем да викаме неволята да ни помогне. При вторият вариант да приемем, че е дошло време за промяна, даже и в първия момент да не ни е ясно, какво точно трябва да променим.
Случилото се вече е в миналото и ние не сме в състояние да поправим стореното „зло”, но задължително трябва да приложим методът на изследване на възможностите. Ако един проблем се възприема, като отнемане на възможности, то той непременно ни дава други. Ние не трябва да се спираме и да се опитваме да поправим стореното, а трябва да се опитаме непременно да открием новите възможности предоставени ни от новата ситуация. Старото е в миналото, нито времето е същото, нито пък мястото, а и ние не сме същите, за да повтаряме онова, което вече е отминало.
Трябват ни нови идеи, за промяна на ситуацията и ние сме длъжни да приемем посланието на „съдбата”. Истината е в това, че ние трябва да променим отношението си към случилото ни се „зло” и да възприемем проблема наистина като нови възможности.
Често се случва да забравим или погрешно да направим нещо, което не сме искали, а то да се окаже онова, което от много време търсим. Така са направени много открития, съвсем случайно, като в първият момент ни се струва, че сме допуснали фатална грешка, а всъщност се оказва, че сме открили желания резултат.
Много рядко възможностите просто ни се явяват без повод, по-често те идват с проблема или неуспеха. Възможности наистина има, при това не са никак малко и ние просто трябва да изследваме проблема и да открием причината. Само тогава ще разберем, че няма от какво да се страхуваме. Обикновено голяма част от нас се страхуват да погледнат проблема, както се казва „право в очите”, тоест проблема е толкова голям, колкото ни е голям страха.
Ние не трябва да се страхуваме от проблемите, а трябва да ги решаваме, като променим отношението си към тях. Те работят за нас.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар