// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Всичко тече, всичко се изменя.

„Знанието и опитът правят човека мъдър.“

Закона на Времето. В предишни публикации беше разкрита тайната за строителството на глобалната пирамида на неволната цивилизация на нашата планета. Устойчивостта на отношенията между хората в тази пирамида се е обезпечавала с дозирано даване знания на хората. И следва да се признае, че тази пирамида е стояла векове. Така ли ще бъде и занапред, завинаги? Не! Пренебрегвайки цялата мерзост, ставаща около нас, ние сега живеем в удивително време, когато тази пирамида започна да се руши. Процесът на рушене е обективен и няма да могат да се „отметнат“. Ето в какво е работата.

Живота на хората – това е процес на непрестанно обновление на информационното състояние на обществото. „Всичко тече, всичко се изменя“, – е казал древният философ. Менят се самите хора, мени се и заобикалящия ни свят. Може ли някак да се измери този процес?

По принцип, всеки процес, поддаващ се на периодизация, може да бъде избран в качеството си на еталон – измерител на времето. Съответно, историческото време може да се измерва:

– в единици на астрономическото време, както това е прието в наши дни (години, дни, часове, минути);

– в единици на биологичното време, тоест продължителността на царуване, както това е казано в Библията и което до сега се е съхранило в Япония („времето на царуване на цар Давид“, „времето на царуване на цар Соломон“ и т.н.);

– в единици на социалното време („епоха на парното мореплаване“, „епоха на парните машини“, „период на ламповите ЕИМ“ и т.н.).

При необходимост астрономическия еталон, биологичния еталон и социалния еталон на време могат да бъдат съотнесени едни с други (сравнени, съпоставени). Може да се проследи как се е изменяло това съотношение в историческото развитие.

Хората се раждат и умират. Едно поколение хора сменя друго.

Но всеки човек притежава изключително свой генокод. Тоест от поколение на поколение в човешкото общество става непрекъснато обновление на комбинациите на генокодове. А, както е известно, генокодовете носят в себе си информация. Затова може да се говори за обновление на информацията на генетично ниво.

Какво може да се вземе в качеството на „единица за измерение живота на поколенията хора“ (обновяването на информацията на генетично ниво), за какво време? Сега продължителността на живота на човек е приблизително 60–70 години. От тях 20–25 години той се е учил и не е участвал активно в живота на обществото (период на растеж и обучение). От 50–55 години основната маса хора на тази възраст започват да си потъват в своите проблеми (здраве, бит, пенсия и т.н.) и странят от обществения живот (периода на стареене). На активния живот на едно поколение остават едва 20–25 години. Именно през това време всяко поредно поколение привнася в обществото нещо свое. Тази цифра може да се вземе в качеството на „единица за измерение периодичността на смяната на поколения“.

Но главното е в това, че тази цифра (20–25 години) съвпада също и със средностатистическата възраст за раждане на първото дете за жената. Кога се обновяват генокодовете? Когато се раждат нови хора! Затова може смело да се каже, че при смяната на поколенията върви обновление на информацията на генетично ниво. Затова средностатистическата възраст на родителите при раждането у тях на първото дете (а това са 20–25 години) може да се вземе в качеството на еталонното време за обновление на информацията на генетично ниво.

Ако има периодичност на процеса, то нея може да я изразим чрез честотата. Ще наречем тази честота на обновление на поколенията – „биологична честота“ (честота на обновление на информацията на биологично ниво, на генетично ниво). И ако погледнем за времето на целия глобален исторически процес, то ще се окаже, че тя практически не се е изменяла. Да, имало е случаи, когато първото дете го раждали даже девойки на 10–12 години. Така вестник „Аргументи и факти“ от 25.01.2006 г. съобщи за това, че в г. Волжски, който е до Волгоград, успешно преминало раждането при 11-годишната циганска девойка Бащам, която родила син Митю. А в Румъния една жена Андриана Илиеску родила първото си дете (дъщеря) на възраст 67 години! Вярно е, това раждане се е състояло благодарение на изкуствено оплождане. Затова разказва същия вестник. Рекорда на Естествените раждания се явява възраст на 63 години и 9 месеца. Той принадлежи на американката Арсели Ке, която поставила този рекорд на 7 ноември 1996 година. За това оповести вестник „Версия“ №43 от 6,11.2006 г. Но без да гледаме рекордите, все пак средната възраст е била и си остава 20–25 години. Затова и честотата на смяна на поколенията може смело да се смята за постоянна!

А как се изменя, обновява заобикалящия човека свят? Какво и как в него се „ражда“ и „умира“? Има ли там някаква периодичност?

Ако мислено се разгледат всички природни явления, то всичко засега познато на човека е подчинено на определени колебания (ритми, честоти): зима – лято, ден – нощ, сухо – дъжд, тихо – вятър (буря) и т.н. Човекът отдавна се е пригодил към тези известни колебания. Ако хората, например, не се бяха пригодили към смените на летата и зимите, то те биха измръзнали, както мамутите.

Но човек не само живее в природата, той може да се намесва в заобикалящия свят. Той строи и взривява, изгаря дървета и ги сече, пресушава реки и прокопава канали и пътища, изобретява всевъзможни технически устройства и т.н. Тоест в съществуващата на Земята биосфера, създадена не от човека, човек по свое усмотрение е създал техно сферата, която той непрекъснато „усъвършенства“. Има ли някаква периодичност в този процес на „усъвършенстване“? Оказва се, че има! Нашата цивилизация е основана на производството, затова най-показателно за характеристиката на този процес ще бъде времето за „моралното“ стареене и смърт на техниката, технологията. Просто казано, трябва да се вземе периодичността на обновление на технологията и техниката.

Ще разгледаме този пример в една от областите на дейност на човека – транспортните средства. Човекът изобретил колесницата (каруцата, каретата) и тя служила без съществени изменения стотици години. Изобретил парната машина. Конструкцията на това транспортно средство се изменяла през десетици години (паровоз, топловоз, електровоз, монорелсова железница …). С изобретяването на автомобила обновлението се изменяло вече през единици години. Същото е и със средствата за свръзка: отначало били бързоходци, после гълъбна поща, след това пощенска, телеграфна, телефонна, сателитна връзка… Същото е и с лекарствата…

Честотата на обновление. Може да се приведат маса примери от различни области на живота на обществото. Но общото за всички примери ще е факта, че в хода на глобалния исторически процес честотата на обновление на технологията и знанията в различните области на дейност на хората през цялото време се е увеличавала, протичало е „забързване“ на процеса на изместване на остарялата технология и замяната й с нова.

Ще наречем тази честота на обновление на технологията – „социална честота“ (честота на обновление на информацията на социално, не генетично ниво). Тя в глобалния исторически процес не е била постоянна. Отначало тя се изменяла много бавно (стотици години), после по-бързо (десетки години) и сега много бързо (единици години).

Ще съпоставим тези две честоти („биологичната“ и „социалната“) една с друга (вж. сх. 11–1).

„Биологичната“ и „социалната“ честоти са изобразени за нагледност във вид на синусоида, позната на всички читатели от училище.

Рис. 11–1

По-рано, много стотици и даже хиляди години „БИОЛОГИЧНАТА ЧЕСТОТА“ била по-голяма, отколкото „социалната“.

В първата половина на 20 век честотите на биологичното и социалното време съвпаднали, настъпил един вид „резонанс“. В тези условия на всяко ново поколение се налагало да обновява знанията на предишното поколение. Това е било много опасно време за човечеството, тъй като се изисквало бързо преосмисляне на това, което било създадено съвсем неотдавна. Това се отнася на първо място за създаденото тогава ядрено оръжие, и други средства за масово поразяване. Именно в този период от време са станали две световни войни, вълни революции (революция е имало не само в Русия, но и в Китай, Монголия, Унгария, Германия, Мексико и т.н.). Именно в това опасно време Йосиф Висарионович Сталин е управлявал СССР.

Започвайки от средата на 20 век ситуацията качествено се изменила. Сега „СОЦИАЛНАТА ЧЕСТОТА“ е станала по-голяма от „биологичната“! Тоест станало е изменение на СЪОТНОШЕНИЯТА на честотите! И това е закон!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар