// Вие четете...

Управлението

Вселената като огромен компютър.

„Най-лош е този, който не обръща внимание на злото което му правят.“

Вселената като огромен компютър.

Най-голямата мечта на контрольорите на човешките умове е компютъризираният свят. За тази идея писа Дейвис Фостър, авторитет в кибернетиката. В книгата си „Интелигентната вселена: кибернетична философия“ издига хипотезата, че вселената е жива и притежава интелигентност. Вселената, пише Фостър, прилича на гигантски компютър, който може да бъде контролиран от умовете на експертите, от хора с висш интелект. Фостър обяснява: „Предложих нова теория на вселената, която казва, че вселената прилича на гигантски компютър и че енергетичните и материалните интеракции могат да се смятат за нещо като пресъздаване на космическите данни… Щом като човек е част от интелигентната вселена, разумно е да се допусне, че той въплъщава кибернетичните принципи за конструиране на компютърната система. И действително, дори беглото изследване на структурата на човешката психика и тяло показва система, която по принцип е способна да бъде „Кормчия“. (Кибернетика идва от гръцката дума „кибернетес“, която означава „кормчия“).
Фостър предлага след това големият световен компютър да се управлява от контрольор и управител. Единственото необходимо условие е да се научи „програмирането“ на универсалния компютър. Може би затова Тимоти Лиъри, наркоманът гуру на LSD от шестдесетте години, започна ново начинание: основа фирма за компютърно програмиране, която лансира умствена сила. Нарече предприятието си „Програмиране на глави“.
Всъщност Фостър и други учени от „Ню ейдж“ виждат Вселената като голям компютър, манипулиран напълно съзнателно от висшата воля на хората от „Ню ейдж“. Тайното братство трябва да се превърне в сила, която ще диктува действието на Вселената. Знаейки тайната за обслужване на клавиатурата на космическия компютър, тези хора ще управляват земята и човечеството.
За тези, които смятат Вселената за огромен компютър, преработващ данни, а Тайното братство за програмист и оператор на този компютър, компютърната програма (окултният контрол над мозъците) става „слово божие“. Коварно потвърждавайки библейските положения, Дейвис Фостър твърди: „Някои религиозни догми може би са действително истински, особено „в началото бе словото“ и „Да бъде светлина“. Светлината е механиката на информацията, а Словото е задължителната основа на компютърната технология.“
В противоположност на християнската правда тази изопачена теория предполага, че свръхчовекът може да контролира Словото и Светлината. Заговорът и революционният процес ще завършат с „космическо съзнание“, а експертите – ръководители от Тайното братство ще седнат на световния трон.
Глобалният мозък, съставен от послушните, унифицирани човешки мозъци ще бъде програмиран, благодарение на окултната магия, така че да отговори на желанията и изискванията на тайния елит. Недоволните ще се третират като компютърни вируси. За да се запази глобалната компютърна програма, задачата на експертите – програмисти ще бъде откриването и унищожението на вирусите. Разрешение за съществуване в новото Глобално село ще получат само потайните, безопасните и сътрудничещите.
Компютърният модел ще донесе голяма полза на оформящата се още сега тоталитарна диктатура. Той ще даде власт на тези свръх богати мегаломани, власт, с каквато никога не са разполагали някои известни от историята диктатори.
Ако магията и манипулирането на мозъците убедят хората да приемат с ентусиазъм Световното правителство и международния социализъм и робство, Тайното братство няма да бъде принудено да прибягва към по-кървави и брутални начини на контрол. Както пише Джонатан Глоувър в будещата размисъл книга „Какви трябва да бъдат хората“. „От гледна точка на властта, управление с помощта на страх и мъчения е доста мръсна работа, която създава допълнителни проблеми. Много по-лесно е да се управлява с помощта на техники, които водят до желание у хората да се държат в желания маниер.“
От много години е ясно, че Тайното братство действа съобразно принципа, че човешкото тяло е само „машина от плът“, която е готова да реагира на външни дразнители. Според тази теория индивидуалният човешки мозък може да бъде обслужван от външни фактори. Казано ясно, Тайното братство вярва, че като програмира умовете, ще бъде в състояние да дърпа конците и да подтиква хората към активна подкрепа на собствените му цели и задачи.
В известен смисъл това е вид магия, когато огромната организирана сила и техниката за контрол над умовете на Тайното братство се мобилизират за масова атака срещу индивидуалната мисъл. Същото се прави при спиритичен сеанс, когато медиумът привидно съсредоточава енергията и създава образ или явление, видимо за присъстващите.
Никола Тесла, прочутият инженер и откривател, подхвърли някога идеята, че човек е само машина от плът и че умът му е много податлив за програмиране и влияние на организиран външен фактор. Тесла, чийто гений даде възможност за разпространение на електрическата светлина при използването на променливия ток, беше съвременник на Томас Едисън. Беше също окултист и последовател на тогавашния „Ню ейдж“. Пишеше за човешкия ум и за духовните въпроси толкова много, колкото и за технологията. Именно той писа някога: „Ние сме като автомати, изцяло контролирани от силите на медиум, носени като тапи по водата.“
Тесла смяташе, че блажено неосъзнатите маси нямат представа за вътрешните импулси, които влияят върху начина им на мислене и действие. Те бъркат тези импулси със „свободната воля“ и никога не подозират, че външните фактори им внушават поведението и мисловните образци. Тесла употреби думата „космически“, когато описваше външните сили, които съществуват в човешката среда. Подчертаваше също, въпреки че на много хора не осъзнават, че са „машини от плът“, някои все пак са по-чувствителни машини от другите. Такива хора възприемат внушения и могат да ги интерпретират. Притежават наблюдателност, в известен смисъл са „по-чувствителни автомати“ от другите, твърдеше Тесла.
Тесла вярваше също, че вселената се състои от енергийни сили, които наричаше „пранична енергия“ (прана е индуистко определение на бога или божествената енергия). Още веднъж имаме проява на абсурдната теология на масоните и „Ню ейдж“, че „бог“ е просто сила, неодухотворен сноп енергетични вибрации. Ако човечеството е част от „бога“, от енергията, ако е само материален и духовен сноп атомна субстанция, от това следва логичният извод, че елитната група на Мъдреците може да измисли начин за организирането на тази енергия и за насочването на действието и в желаната насока.
Такава е отколешната цел на Братството: да разработи начини, които така да насочат енергията на Вселената и влизащата се в нейния състав енергия на човечеството, че хората доброволно да изградят новото царство. Освен това Тайното братство отдавна възнамерява да организира тази окултна енергия по такъв начин, че низшите слоеве на обществото да предадат властта в ръцете на елита.
Нещо повече, още по-добро разрешение би било толкова успешното и сполучливо манипулиране на енергията с помощта на магическите сили и напредналите психо-духовни техники за контрол над умовете, че човешките маси, които са съставна част на тази енергия, да повярват в илюзията, че сами контролират собствената си съдба и притежават свободна воля.
С други думи, целта на Тайното братство е световен мозък, сътворен от милиарди излъгани хора, тънещи в блажена несъзнателност и хора, които не си дават сметка, че са манипулирани от външни сили (тайния елит).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар