// Вие четете...

Нестандартни размишления

Вредни ли са бездействието и нерешителността?

„Самотното дърво се страхува от вятъра, самотният човек – от хората.“

Вредни ли са бездействието и нерешителността?

Като разглеждате способността си да избирате щастие, не забравяйте думата демобилизация, която ви гарантира отрицателните емоции в живота. Възможно е да смятате, че е полезно човек понякога да изпитва гняв, враждебност, стеснение и други подобни чувства, и да не искате да се разделяте с тях. В преценката си трябва да се ръководите от степента до която тези чувства ви демобилизират по един или друг начин.
Демобилизацията може да се колебае от пълно бездействие до лека нерешителност и колебливост. Ако гневът ви пречи да кажете, да почувствате или да направите нещо, то той със сигурност ви демобилизира. Ако стеснението ви е пречка да се срещате с хората, с които искате да общувате то ви демобилизира и вие губите преживявания, които ви се падат по право. Ако омразата и ревността ви допринасят за поява на язва или за повишаване на кръвното ви налягане, ако ви пречат ефективно да изпълнявате служебните си задължения, ако сте неспособен да заспите или да се любите поради отрицателни чувства в настоящия момент, то това са все признаци на демобилизация.
Демобилизацията е състояние в което човек не функционира на равнището на което би желал да функционира. Ако чувствата ви водят до такова състояние, то това е напълно достатъчна причина, за да се избавите от тях.
Ето един кратък списък на някои случаи, в които може да настъпи демобилизация. Те варират от леки до тежки състояния на бездействие.
Демобилизиран сте, когато: „Въпреки желанието си не можете да говорите ласкаво на съпруга и децата си. Не можете да работите върху проекта, който ви интересува. Не се любите, а бихте искали да правите това. Цял ден стоите в къщи и размишлявате. Не играете тенис или други приятни игри поради някакво остатъчно глождещо ви чувство. Не можете сам да се представите на някого, който ви се нрави. Избягвате да говорите с някого, когато разберете, че малък жест от ваша страна ще подобри отношенията ви. Не можете да заспите, защото нещо ви тревожи. От гняв не можете да мислите трезво. Казвате нещо обидно на човека, когото обичате. Имате тикове или сте толкова нервен, че не можете да функционирате, както бихте искали.”
Демобилизацията е голям враг. Почти всички отрицателни емоции в известна степен са резултат от само наложена скованост и дори само това е достатъчно основание, за да ги елиминирате от живота си. Може би си мислите за случаите в които от отрицателната емоция има полза например, когато викнете с гневен глас на малко дете, за да подчертаете, че не желаете да играе на улицата. Ако гневният глас е само средство за подсилване и, ако има ефект, вие сте избрали полезен модел на поведение. Но, ако крещите на другите хора не за да подчертаете нещо, а просто защото сте вътрешно неспокоен, тогава вие сте демобилизиран и е време да направите нов избор. Той ще ви помогне да постигнете целта си и да държите детето си далеч от улицата, без да изпитвате чувства, които са вредни за вас.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар