// Вие четете...

Морал и Православие

Влияние чрез духовно превъзходство.

„Справедливостта е резултат на общото мнение.“

Зависи ли успехът в живота ви от личното ви влияние върху другите?

Предполагам, че изпитвате желание да развиете у себе си присъщите за всеки човек сили, за да постигнете успех в живота си. А той много често зависи от способността ви да привличате към себе си хората и да влияете върху тях. При това е без значение дали притежавате други качества, ако не владеете онази неуловима сила, която наричаме „лично привличане“. Огледайте се и ще видите, че всеки постигнал целта си човек обладава способността да привлича и да убеждава хората, да им влияе и да ги ръководи. Обикновено тези хора ги наричат „властни“. Съществуват малко изключения от това общо правило, и то само за да го потвърдят. Тези изключения се срещат преди всичко сред хора, които са постигнали успех в областта на изкуството, научните изследвания и изобретения, литературата и други подобни области. И това е напълно разбираемо, тъй като техният успех зависи повече от самовглъбеното, съсредоточено и упорито отношение към труда, отколкото от порива, енергията, силата или от умението им да ръководят другите. Наистина тези хора преуспяват в постигането на стремежите си, но резултатите от упорития им труд стават плячка на други, по-ловки житейски умове. Ако тези „среднощни факлоносци“ постигат понякога и материален успех, той се дължи единствено на това, че някоя по-положителна личност поема деловата страна на тяхната дейност и ги движи напред, като същевременно получава и по-голямата част от доходите, тоест от средствата за постигане на повече удоволствия. Често тези хора, притежаващи подобен модел на поведение се наричат практични.
Поради това имаме всички основания да разглеждаме материалното благополучие като доказателство за успеха, а последният зависи изцяло от „лично привличане“ на търсача на щастие. Изобретателят, ученият, писателят и човекът на науката биха могли да бъдат твърде облагодетелствани от разумното прилагане на силата си за духовно превъзходство над хората, но преимущества и най-добри резултати от прилагането на тази удивителна сила може да получи преди всичко „практичният“ човек, тъй като то му носи не само успех, но и неговото реално изражение – парите.
Естествено, парите сами по себе си не са висок идеал, но като средство за постигане на по-добри условия на живот, те едва ли са недостойна цел за човешките стремежи. И постигането на такъв успех в живота зависи преди всичко от способността ви да привличате, да заинтересувате хората, да влияете върху тях и да ги ръководите. И едва ли бихте поискали доказателства за това твърдение, ако поне малко познавате хората и нашето съвремие.
Но, как да придобием тази чудна, ценна сила. Отговорът е в духовното превъзходство. В това се състои тайната не само на личното привличане, но и тайната на успеха и на щастието въобще. За мъжа или жената, познаващи тайната на духовното превъзходство, животът се превръща в нещо много вкусно, към което трябва само да посегнете за да го вкусите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар