// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Властта на обществото.

„Където е изгодно и на мошеника се отдава чест.“

Ако под заплаха от изтребване човечеството разбере, че решението на проблема се състои изключително в борбата със собствения егоизъм, то хората изкуствено ще започнат да се отнасят един към друг сякаш с любов. Какво ще ни даде това?

Човек е подчинен на властта на обществото. За да завоюва уважението на окръжаващите, той е склонен да прави това, което му се струва похвално, носи одобрение в очите на подобните и властващите. Всъщност във всичко, което правим в живота, нас ни обвързва отношението на обществото. То ни диктува така наречения „поведенчески асортимент“, тоест набор от средства, позволяващи ни да почувстваме своето преуспяване и могъщество.

Само цялото човечество заедно се явява истински човек и индивидът може само тогава истински да се радва и да се наслаждава, ако той притежава мъжеството да се чувства заедно с всички. Й. В. Гьоте

Съответно ако обществото по изкуствен начин промени облика си, ако всички наоколо започнат да превъзнасят любовта на хората един към друг, то човек, за да достигне всеобщо уважение, по неволя ще привнесе това качество в своите действия и постъпки. По този начин изкуствените движения в обществото ще се предадат на всеки негов член в качеството на жизнена цел и норма на поведение.

Това обаче не е достатъчно: изменението на отношението към окръжаващите трябва да се осъществява с цел придобиване свойствата на Твореца, а за това е необходимо, освен всичко, да четем и кабалистичните източници, доколкото те оказват особено въздействие на човек. Ето какво пише Баал Сулам:

Защо кабалистите са задължили всеки да учи Кабала? Тъй като в изучаването на Кабала има велика сила, за която трябва да знаят всички. Тази сила слиза върху всички, които изучават тази наука.

Изучаващите Кабала, въпреки че все още не разбират това, което учат, благодарение на желанието да разберат изучаваното, предизвикват върху себе си светлина, обкръжаваща душата им.

Това се случва, тъй като всеки човек е длъжен да достигне своето крайно, поправено състояние, когато се удостоява с чудесни, вечни и съвършени духовни постижения, отрано приготвени от Твореца, за да се наслади всеки от нас.

Когато човек се занимава с Кабала (даже ако няма все още поправени желания, способни да се напълнят със светлина) и нарича по време на учебния процес имената на духовните обекти, а също и техните действия, имащи отношение към душата му, то обкръжаващата душата му светлина вече му свети в определена степен, не обличайки се в неговата душа.

Светлината, която човек получава по време на заниманията с Кабала, привлича към него окръжаваща светлина, поправяща го със своето външно осветяване и приближаваща го към съвършенството и вечността.

Кабала не отхвърля другите видове дейности и не отрича нито една методика. Необходимо е да се обединят усилията на всички нравствени учения, за да се окаже влияние на света с цел преоценка на скалата на ценностите.

Трябва да се промени съзнанието на хората; нужно е, за да осъзнаят, че проблемите на екологията, културата, възпитанието, безопасността се явяват резултат от несъответствието на човешките качества със свойствата на Природата и Твореца.

С каквото и да се занимава човек, той ще види, че търпи неуспех по отношение на това, че нарушава единния закон на Природата – закона на алтруистично взаимодействие на частите на живия организъм.

Алтруизмът – това са постъпките, насочени не към взаимопомощ, а към обединение на всички в уподобяването на Твореца. М. ЛайтМан

Програмата за развитие на човечеството е зададена предварително, тя само ни се разкрива с помощта на кабалистите, те я правят достъпна за всеки, който желае това.

Причини за разкриването на Кабала. В края на двадесетото столетие в света се случиха съществени промени. „Книга Зоар“ казва, че започвайки от това време нататък, човечеството ще се приближава към състояние на пълна дезориентация. Хората ще разберат, че са грешали в продължение на хилядите години на своето развитие, изпробвайки всевъзможните му направления: културно, просветително, технологично, социално. Нито едно от тях не е довело човека до желания резултат.

И както е казано в „Книга Зоар“, в този период ще започне всеобща криза: вековните семейни устои ще се разрушават, човекът няма да усеща себе си като личност и ще бъде принуден да прибягва към наркотици, за да не усеща болката, която му причинява животът. Именно в такова състояние трябва да се разкрие науката Кабала, за да покаже на целия свят пътя на развитие, лежащ не в равнината на този свят, а водещ нагоре, в духовното. Ето защо Кабала сега става толкова „модна“. Всъщност това не е мода, а процес, който с времето ще набира все по-голяма мощ. Хората постепенно ще започнат да разбират какво е истинска Кабала.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар