// Вие четете...

Атмосфера

Видимост през нощта.

„Който не съзнава грешката си, прави друга.“

Видимост през нощта.

При разглеждане на въпросите за видимостта през нощта следва да се различават два вида задачи:
1. Определяне на далечината на видимостта на не самосветещи обекти, тоест на такива обекти които светят с отразена светлина.
2. Определяне на далечината на видимост на самосветещи обекти, тоест на такива обекти които светят със собствена светлина.
Към не самосветещите обекти се отнасят всички естествени обекти и изкуствени съоръжения на местността. За тях далечината на видимост през сумрака и нощта, както и през деня, се определя с техния контраст с фона. Обекта престава да е видим, когато неговия контраст с фона достига прага на контрастната чувствителност на окото.
Но ако за дневни условия би могло да се окаже някакво значение на прага на чувствителност на окото, в зависимост от поставената задача, то за сумрака и нощните условия това не трябва да се прави, тъй като с понижение на осветеността, прага на чувствителност на окото бързо се увеличава, а остротата на зрението се снижава.
В лунна нощ прага на чувствителност се увеличава до 0,30 – 0,50 в зависимост от фазата на Луната. В тъмна безлунна нощ прага на чувствителност се увеличава и може да достигне стойности от порядъка на 0,60.
Далечината на видимост на не самосветещите обекти в сумрака и през нощта основно зависи от тяхната осветеност, а също и от осветеността на ландшафта. Прозрачността на атмосферата (изразена чрез метеорологичната далечина на видимост) през нощта играе второстепенна роля.
Тъмните обекти на местността, избрани в качеството си на ориентири за определяне на далечината на видимост и определяне на метеорологичната далечина на видимост през деня, не трябва да се използват за определяне на далечината на видимост в сумрака и през нощта, дотолкова, доколкото отсъства еднозначна връзка между нея и прозрачността на атмосферата. Поради това за определяне на метеорологичната далечина на видимост през нощта се използват светлините само на светещи обекти.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар