// Вие четете...

Местни признаци

Верни ли са поговорките за измененията на времето?

Има ли връзка между появата на комета и времето?

Не, няма никаква връзка между времето и тези природни явления. Условията на времето за наблюдение на тези явления могат да бъдат благоприятни или неблагоприятни, но сами по себе си процесите в атмосферата се развиват независимо от попадането на различните небесни тела в земната атмосфера, били те малки метеоритни тела, изгарящи във високите слоеве на атмосферата, космически прах или пък по-големи, които достигат земната повърхност. По такъв начин появата на комета или падането на метеорити, не може да послужи, като признак за предсказване на времето, ако не се счита това, че за да се наблюдават такива астрономични явления е необходимо безоблачно време.

Вярно ли са отразени измененията на времето в поговорките?

За съжаление в поговорките не толкова често се среща точно отразяване на характера на изменение на времето, както е прието да се мисли. Но има и такива които вярно отразяват съществуването на връзка между природните явления, например: – „ако слънцето е червено сутринта – на моряка това не е по вкуса”. Червеникавия цвят на сутрешната зора и най вече на слънцето ни подсказва за високата влажност на въздуха, съпътствана от падането на валежи, появата на облаци, силен вятър, а следователно и вълнение на морето. Има и такава поговорка „ако на небето се появят облаци, приличащи на люспи на риба или на опашката на кобила – вдигай корабните платна” Тази поговорка отразява приближаването на студен фронт за което са признак появата на този вид облаци. Като цяло не всяка поговорка е съкровище на мъдростта, но се срещат и такива, въпреки че това се случва рядко.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар