// Вие четете...

Въпроси за времето

Величини, Явления, Време

Метеорологични величини – това са температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане, скорост и направление на вятъра, далечина на видимост, количество и височина на облаците и други характеристики за състоянието на атмосферата, които могат да бъдат изразявани в различни измерителни единици.

Метеорологични явления –  това са мигли, поледица, виелица, прашни и пясъчни бури, проливен дъжд с гръмотевици,  внезапна буря, снежна вихрушка, лапавица, вихрушка и други качествени характеристики на протичащите в атмосферата процеси – нямащи точно количествено изражение. Тяхната интензивност се определят или с термини „слаб”,  „умерен”, „силен”, или чрез метеорологичните величини, например: мъгла с далечина на видимост 500 м и т.н.

Време – това е състояние на атмосферата в някакъв физически момент или отрязък от време, характеризиращ се със съвкупност от метеорологични величини и явления. Може да се говори за времето в даден момент или в миналото, за ден, месец, или сезон и т.н.

Характеризират времето или с помощта на приблизителни, опростени, обобщаващи термини (облачно, дъждовно, топло, сухо, горещо, хладно, ветровито, влажно, мъгливо) или с цялата съвкупност от значенията на метеорологичните величини (например: пълна облачност, дъжд, северен вятър, температура на въздуха 10°C и т.н.).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар