// Вие четете...

Морал и Православие

Бог е Дух, защото.

„Ако по-рано си казвал истината, и после ще ти повярват.“

Бог е Дух, защото.

Бог е Дух, а Свещеното Писание Му приписва телесни членове, например сърце, очи, уши и ръце. Това е защото Свещеното Писание се приспособява към обикновения човешки език, но това трябва да се разбира в духовен и висш смисъл, например Божието сърце означава Неговото всезнание, ръцете – всемогъществото Му. Бог е навсякъде, на небесата е Неговото особено присъствие, което се явява на блажените духове във вечна слава; а в храмовете е Неговото благодатно и тайнствено присъствие, което вярващите благоговейно познават и усещат и което понякога се проявява в особени знамения. Исус Христос казва „Където са двама или трима, събрани в Мое име, там съм Аз посред тях”.
Думите „Вярвам в един Бог Отец” от Символа на вярата трябва да бъдат разбирани в пряка връзка с тайната на Светата Троица, защото Бог е един по Същество, но троичен по Лица: Отец, Син и Светия Дух – Троица единосъщна и неразделна. Основните изречения за Светата Троица са казани в Свещеното Писание и Новия Завет – „Идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отеца и Сина и Светия Дух”; – Трима са, Които свидетелстват на небето; Отец, Слово и Свети Дух; и Тия Тримата са Едно”.
В Стария Завет също се говори за Светата Троица, само че това не е така ясно изложено. Например „Чрез словото на Господ са сътворени небесата, и чрез духа на устата Му – цялото му войнство”. „Свет, свет, свет е Господ от слава! Цялата земя е пълна с Неговата слава”.
Бог е в три Лица или Ипостаса. Ние не можем да постигнем тази вътрешна Божествена тайна, но вярваме в нея според неизменното свидетелство на словото Божие. „Божието никой не знае, освен Божия Дух”. Разликата в Лицата на Светата Троица е в това, че Бог Отец не се ражда и не изхожда от друго Лице; Синът Божии предвечно се ражда от Отеца; Светият Дух предвечно изхожда от Отеца. По достойнство трите Лица на Пресвета Троица са съвършено равни по Божествено достойнство. Както Отец е Истински Бог, така и Синът е Истински Бог, и самият Дух е Истински Бог, но така, че в трите Лица има само един Три ипостасен Бог.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар