// Вие четете...

Морал и Православие

Блажени да са миротворците.

„Началото на несъгласието е, да превръщаш общото в свое.“

Останалите блаженства.

Четвърто блаженство.
Които желаят блаженство, трябва да бъдат гладни и жадни за правда. Макар че под правда следва да се разбира всяка добродетел, която християнинът трябва силно да желае, но преди всичко се подразбира тази правда, за която е казано в пророчеството на Данаил „ще доведена вечната правда”, тоест ще извърши оправданието на виновния пред Бога човек чрез благодатта и вярата в Господа Исуса Христа. За тази правда говори апостол Павел „Божията правда чрез вяра в Исус Христос е у всички и върху всички вярващи; защото няма разлика; всички съгрешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром, с Божията благодат, чрез изкуплението в Христа Исуса, Когато Бог отреди да бъде с Кръвта Си умилостивена жертва чрез вярата, за да покаже Своята правда в прощението на сторените по-преди грехове”. Правдата Божия е не само оправданието на грешника пред Бога и даруваната му прошка на греховете, но и получаването на благодатта на Светия Дух, която като проникне в сърцето на грешника, го очиства от греховната сквернота и го прави праведен. Гладни и жадни за правда са тези, които обичат да правят добро, но не се смятат за праведници, не разчитат на своите добри дела, а признават себе си за грешни и виновни пред Бога; те с желанието и молитвата на вярата като за духовна храна и питие гладуват и жадуват за благодатно оправдание чрез Исуса Христа. Господ обещава на гладните и жадните, че ще се наситят. Телесно насищане означава, че прекратява чувството на глад и жажда, подкрепя тялото с храна; духовно насищане означава, вътрешно успокоение на помилвания грешник, придобиване на сила за вършене на добро, която идва от оправдаващата благодат. Пълното насищане на душата, сътворена за наслаждение от безкрайното благо ще настане във вечния живот, според думите на Псалмопевеца „с Твоя образ ще се насищам”.
Пето блаженство.
Блажени милостивите, защото те ще бъдат помолувани”. Тази заповед трябва да се изпълнява чрез дела на милосърдие, телесни и духовни, защото, както казва св. Йоан Златоуст „начинът на милосърдие е различен и тази заповед е широка”. Телесните дела на милосърдие са: – да нахраниш гладен; – да напоиш жаден; – да облечеш гол или който няма нужните дрехи; – да посетиш намиращия се в затвора; – да посетиш болен, да му прислужиш и да му помогнеш да оздравее или да се подготви за смъртта по християнски; – да приемеш в дома си странник и да му осигуриш покой; – да погребеш умрелия в бедност. Духовни дела на милосърдие: – с увещание да обърнеш „грешника от лъжливия му път”; – незнаещия да научиш на истина и добро; – да дадеш на ближния добър навременния съвет при затруднение или в случай на незабелязана от него опасност; – да се молиш за ближния на Бога; – да утешиш скръбния; – да не отвръщаш със зло на стореното ти от други хора зло; – от цялото си сърце да прощаваш обидите. Когато виновникът се наказва според правосъдието и това се прави по дълг и с добро намерение да се поправи виновният или да се предпазят невинните от неговите престъпления, тогава то не противоречи на заповедта за милосърдие. На милостивите Господ обещава, че ще бъдат помилвани, като тук се има предвид помилването на Божия съд от вечното осъждане за греховете.
Шесто блаженство.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Които желаят блаженство, трябва да бъдат чисти по сърце. Чистосърдечието или искреността, според която човек не показва лицемерно благоразположение, без да ги има в сърцето си, а добрите си разположения той проявява в добри постъпки, това е само ниската степен на сърдечна чистота. Чистотата на сърцето човек постига чрез постоянния и неотслабващ подвиг на бдителност върху самия себе си, като прогонва от сърцето си всяко незаконно желание, мисъл и всяко пристрастие към земни предмети и непрестанно с вяра и любов пази в сърцето си мисълта за Бога и Господ Исус Христос. На чистите по сърце Господ обещава, че ще видят Бога. Словото Божие уподобява човешкото сърце на око и приписва на съвършените християни „просветени очи на сърцето”. Както чистото око е способно да вижда светлината, така и чистото сърце е способно да съзерцава Бога. А тъй като богосъзерцанието е източникът на вечното блаженство, то и обещанието да видят Бога е обещание за висока степен на вечното блаженство.
Седмо блаженство.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Които желаят блаженство, трябва да бъдат миротворци. Ние трябва с всички да постъпваме доброжелателно и да не даваме повод за несъгласие; възникналото несъгласие да прекратяваме с всички възможни средства, дори като правим отстъпки от правото си, стига само да не противоречи на дълга и да не причинява на някой вреда; да се стараем, доколкото можем, да помиряваме и другите, които враждуват помежду си, а ако не можем, да молим Бог да ги примири. На миротворците Господ обещава, че ще се нарекат синове Божии. Това обещание изразява висотата както на подвига на миротворците, така и на приготвената им награда. Тъй като със своя подвиг те подражават на Еднородния Син Божий, дошъл на земята да примири съгрешилия човек с Божието правосъдие, на тях се обещава благодатното име на Божии синове и несъмнено достойната за това име степен на блаженство.
Осмото блаженство.
Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е Царството небесно. Които желаят блаженство, трябва да бъдат готови да претърпят гонение за правдата, без да й изменят. Тук под правда трябва да се разбира изобщо добродетел, благочестие, справедливост. С тази заповед от християнина се изисква правдолюбие, постоянство и твърдост в добродетелта, мъжество и търпение, ако някой е подложен на мъчение или опасност, задето не иска да измени на истината и добродетелта. На гонените заради правдата Господ обещава Царството небесно, в замяна на това, от което те се лишават поради гонението, както на бедните духом го е обещал, възмездявайки чувството на недостиг и оскъдица.
Девето блаженство.
Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Които желаят блаженство, трябва да бъдат готови с радост да приемат хули, гонения, беди и дори смърт за Христовото име и за истинската православна вяра. Подвигът, който изисква тази заповед се нарича подвиг на мъченичеството. За този подвиг Господ обещава Великата награда на небесата, тоест преимуществена и висока степен на блаженство.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар