// Вие четете...

Чувства и власт

Атомните подводници – история на развитие.

„В знамето е твоята чест, в оръжието – славата.“

Атомните подводни лодки в САЩ. По нататъшното развитие на средствата за навигация за атомните подводни лодки с балистични ракети (АПЛБР), естествено, зависи от развитието на самите АПЛБР.

През 1988 г. САЩ са имали 37 АПЛБР. През 2000 г. – 18 АПЛБР от типа „Охайо”, които са въведени в строя в периода 1981-1997 г. Десет от тях са въоръжени с балистични ракети „Трайдент-2”, а осем – с „Тарйдент-1”. Четири от тях са преоборудвани с „Трайдент-2”. Останалите четири се планира да се изведат от стратегическите ядрени сили на САЩ. Изпълнението на този план е отразено по-долу. Не отдавна ВМС на САЩ са продължили експлоатационния срок на АПЛБР от 30 до 42 години. При това първите от тези АПЛБР трябва да бъдат изведени от бойния състав през 2029 г.

През януари 2002 г. ВМС на САЩ считат, че АПЛБР от типа „Охайо” с балистични ракети „Трайдент-2” удовлетворяват изискванията на XXI столетие. На борда на всяка от тях има по 24 ракети с 9-14 бойни глави, чиито заряд е с еквивалент 475 кт тринитротолуол. Тези ракети имат далечина на полета 11 хил. км и точност на стрелбата до 100 м. Скоростта на АПЛБР е 25 възела, пределната дълбочина на потапяне – 300 м. Те патрулират на дълбочина 30-40 метра със скорост от няколко възела в продължение на 50-70 денонощия.

По нататъшното развитие на АПЛБР в САЩ се планира да се проведе в три направления:

– в направлението по усъвършенстване на ПЛ със системите „Трайдент”;

– на базата на перспективните многоцелеви атомни ПЛ от типа „Вирджиния”;

– на основата на принципно нов проект.

През август 2003 г. ВМС на САЩ са подписали контракт за строителството до 2008 г. на 6 АПЛБР от класа на „Вирджиния“, по една лодка за година. Сумата на контракта възлиза на 8,4 милиарда долара. Съгласно дългосрочния план към 2035 г. на въоръжение в САЩ трябва да има 37-40 АПЛБР от клас „Вирджиния”.

Указаните по-горе четири АПЛБР от типа „Охайо” с ракети „Трайдент-1” военното ръководство на САЩ ги преоборудва в много целеви ПЛ – носители на крилати ракети „Томахок” (SSGN). Двадесет и две от двадесет и четири пускови шахти се предлага да се преоборудват за разместване на 132 крилати ракети или за морски тактически балистични ракети с малка (до 300 мили) далечина на действие. Останалите две пускови шахти ще се преобразуват в шлюзови камери за силите със специално назначение (спецназ), което ще даде възможност за разместване тук на 66 смесени десантно диверсионни групи да имат достъп до две системи за доставка на плувци, присъединени към лекия корпус.

Първата АПЛБР „Охайо” вече е преоборудвана и се е върнала в строя на ВМС на САЩ. Заедно с 24 балистични ракети „Трайдент” в пусковите шахти са разместени и крилати ракети „Томахок” или специални контейнери за спецназа, всичко 66. В две шахти са оборудвани шлюзови камери за изход и вход на спецназа под вода. Две други АПЛБР трябва да се върнат в строя през 2006 г., последната – през 2007 г. Стойността на преоборудването на всичките четири лодки се оценява на 1,5 милиарда долара за САЩ. Изпълнението на този план съхранява съществуващото на АПЛБР оборудване за тактическо наблюдение и сбора на разузнавателни данни, предоставяйки възможност да се извършва разузнаване както до войната, така и по време на военните действия. Едновременно се съхранява възможността на тези ПЛ в частта на бойни действия против ПЛ и надводни кораби, включваща пълния асортимент от датчици и торпеда, необходими за откриване и унищожаване на корабите на противника.

Атомните подводни лодки в английските ВМС. В състава на ВМС на Англия влизат четири АПЛБР от типа „Венгард”, въоръжени с 16 балистични ракети „Трайдент-2”, навигационното въоръжението на тези ПЛ, най-вероятно е аналогично на американското.

За основа на новия проект за АПЛБР в Англия, както и в САЩ, също е взет вариант на перспективна много целева атомна ПЛ.

Атомните подводни лодки в френските ВМС. Във Франция първата АПЛБР „Редутабл” е встъпила в строя през 1971 г. Към настоящия момент Франция има четири АПЛБР. С цел замяна на остарелите ПЛ се извършва строителство на ново поколение АПЛБР от типа на „Триумфан” с 16 балистични ракети от типа М45 (шест бойни глави с мощност по 0,15 Мт., с далечина на стрелбата до 6000 км).

Първата е въведена в строя в края на 1996 г,; втората – през 1999г.; третата се планира да се въведе в строя през 2002 г., а четвъртата – през 2005-2007 г. Към 2008 г. в бойния състав на ВМС на Франция се планира да имат четири ПЛ от този тип. От 2010 г се планира тяхното превъоръжаване.

Атомните подводни лодки в китайските ВМС. В Китай първата АПЛБР от типа „Ся” е създадена през 2005 г. Успешно се води разработката на нов проект атомна ПЛ с балистични ракети от типа 094.

На ПЛ е предвидено да се установят 16 ракети с максимална далечина на действие от 8000 км. Трябва да бъдат построени всичко четири АПЛБР.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар