// Вие четете...

Мистика и манипулации

Астрални създания.

„Както вие гледате на нас, така и ние гледаме на вас.“

Астрални създания.

Астралната реалност е измерението, което отразява физическата реалност, но не на материално ниво. Терминът често се използва като синоним на света на духовете. Астралното създание е същество, живо или мъртво, което няма или се е отделило от своята физическа форма.
Астралната реалност включва толкова разнообразни създания, колкото физическата – хора и други форми на живот. Човешкият вид може да е жив или мъртъв (според определенията на физическия живот). Живи са най-често хората, които все още се намират във физическото измерение, но в момента са напуснали телата си. Обикновено това се случва през нощта, докато спят, или чрез съзнателна астрална проекция. Астралната проекция и извън телесните преживявания се използват за описание на времето, през което нашите по-неуловими аспекти се отделят от физическото и навлизат в тази по-нематериална реалност. Освободено от физическите ограничения, това невидимо тяло може да пътува в други места и измерения, отвъд земното пространство и време. Ние, хората не се състоим само от физическо тяло. Ние сме нещо повече. Притежаваме вълни от енергия, които заобикалят физическото тяло и проникват дълбоко в него.
Тези енергийни вълни са част от нашата същност. Въпреки че традиционната източна метафизика учи, че притежаваме няколко невидими тела, за целите на нашето изложение ще говорим за всички тях просто като за невидимото тяло.

Откъсване на невидимите тела.

Като напускат физическите тела, невидимите тела могат по-лесно да се отърсят от останките от емоционални и ментални енергии, натрупани през деня. Това помага за почивката и възстановяването на физическото тяло. Част от това отърсване намира отражение в сценариите на нашите сънища.

Невидимото, финото тяло изпълнява различни функции, които са от съществено значение за общото здраве и жизненост на човека, защото филтрират другите невидими реалности, така че силите да ни стигнат да се съсредоточим повече върху физическото измерение. То е първата защитна стена на физическото тяло и черпи енергия от земята, за да можем да съществуваме. През нощта нашето невидимо тяло се откъсва от физическото. Освобождаването му от физическото тяло по време на сън помага на физическото тяло да се отърси от стреса на деня и да се ободри. Без бремето на физическото тяло финото тяло може по-динамично да извлича енергия от вселената, така че когато отново се слее с него, то да е презаредено и пълно със сила. Отделено от физическото тяло, то не е ограничено от време и място, свободно е да изпитва и регистрира преживявания от по-неуловимите сфери. Сънищата отразяват голяма част от този процес и тези духовни преживявания.
Онези, които са имали моменти на просветление по време на сън, са изпитали малка част от този процес. Моментът на просветление по време на сън е процес, при който докато сънуваме, осъзнаваме, че сънуваме и сме достатъчно „будни“, за да променим съня или да го дооформим, както ни харесва.
Някои създания, на които се натъкваме, са просто астралните проекции на извън телесните преживявания на живите. В астралното пространство можем да се срещнем и със създания, които не са човеци – включително обикновени хора след тяхната физическа смърт или такива, които чакат да се преродят.
Астралните преживявания могат да включват и контакт с това, което наричаме обвивка или сянка. Това е невидимата енергия, останала след покойник, когато той или тя напуска физическия живот – подобно на старата мантия на този човек, която ще изчезне с времето. Това преживяване често се описва като „призрак в гробището“. Няма защо да се страхувате или тревожите от такива преживявания, макар да са малко разстройващи.
Други астрални създания могат да бъдат индивиди, които са живели някога на земята, но сега работят в по-фините реалности, за да направляват и помагат на онези, които са все още във физическа форма. Можем да се натъкнем и на мисловни форми, които се държат, сякаш са същества, но всъщност не са.
Вероятно най-голямо объркване поражда онова, което познаваме като нисши астрални създания. Това са създания, които имат връзка с обсебването от духове, за което толкова често се говори в съвременния лов на духове. Нисшите астрални създания са онези същества (често обвързани със земята), които обитават места, където се отдават на долни и вулгарни навици и поведение. Тези създания често са участвали в такива занимания, докато са били живи и не искат или не могат да се откъснат от тях, затова имат нужда от живи хора, чрез които да ги изживеят отново. Те черпят енергия от онези, които притежават подобни навици, като стимулират у тях още по-голямо пристрастяване, създавайки с живите връзка от типа дърво – паразит или човек – вампир. Често срещана погрешна представа за тях е, че ако попаднеш на място, където има вероятност от среща с такива създания, те могат да се прилепят към теб заради електромагнитните аспекти на аурата ти и твоята жизненост, да се хранят с твоята енергия и да насърчават участието ти в низки прояви, защото по този начин се чувстват по-жизнени.
Единствените, които може да имат проблеми с такива обсебвания, са хората с лошо здраве, чиято аура е лишена от жизненост заради злоупотреба с наркотици, алкохол, пушене и други зависимости. Децата НЕ са по-податливи на такова въздействие. При един нормален, здрав и жизнен човек, никое обсебване не може да издържи повече от няколко часа. Колкото по-силен и вибриращ от енергия е човек, толкова по-малка е вероятността някога изобщо да се натъкне на тези създания. Има хора, които биха искали да повярвате, че не е истина, опитвайки се да хвърлят вината за личния си дисбаланс и проблеми върху нисшите астрални създания. Подобни хора хвърлят вината за всяка трудност, за всичко, което става или не става в живота им, върху „дявола“ или някаква друга сила, задължително извън тях самите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар