// Вие четете...

Морал и Православие

Апостолите за Бог и Неговите свойства.

„Гладът, смъртта и страхът витаят там, където почитат недостойните и презират достойните.“

Апостолите за Бог и Неговите свойства.

За Божията вечност пророк Давид казва „Преди още да се родят планините, Ти си образувал земята и вселената, и от век до века Ти си Бог”. В Апокалипсиса четем следното славословие за Бог „Свят, свят, свят е Господ Бог Вседържател, Който е бил, Който е и Който иде”. Апостол Павел казва, че Евангелието е възвестено „по заповед на вечния Бог”.
За Божията благост сам Исус Христос е казал „Никой не е благ, освен един Бог”. Апостол Йоан казва „Бог е любов”. Пророк Давид казва „Щедър и милостив е Господ, дълго търпелив и много милостив. Благ е Господ към всички, и неговата щедрост е върху всичките Му дела”.
За Божието всезнание апостол Йоан казва „Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко”. Апостол Павел възкликва „О, огромно богатство, премъдрост и знание у Бога! Колко са непостижими неговите съдби и непроследими Неговите пътища!
За Божието правосъдие Давид казва „Господ е праведен, обича правдата; лицето Му гледа праведника”. Апостол Павел казва, че Бог „ще въздаде всекиму според делата му”. За Божието всемогъщество Псалмопевеца казва „Той рече и всичко стана; Той заповяда и всичко се яви”. Архангел Гавраил казва в Евангелието „У Бога няма да остане безсилна ни една дума”.
Божието въздесъщие Давид изобразява така „Къде да отида от Твоя Дух, и от Твоето лице, къде да побягна? Възляза ли на небето – Ти си там; сляза ли в преизподнята – и там си Ти. Взема ли крилете на зората и се преселя на край морето, и там Твоята ръка ще ме поведе, и Твоята десница ще ме удържи. Кажа ли – може би тъмата ще ме скрие, и светлината наоколо ми ще стане нощ, но и тъмата не ще е тъма за Тебе: нощта за Тебе е светла като ден, и тъмата, като светлина”.
За неизменността на Бога апостол Иаков пише, че у Него „няма изменение, нито сянка от промяна”. Апостол Павел казва, че Бог „нито приема служение от човешки ръце, като да се нуждае от нещо, но Сам дава на всички живот и дишане, и всичко”. Същият нарича Бога „блажен и Едничък Властител, Цар на царете и Господар на господарите”.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар