// Вие четете...

Морал и Православие

Антихрист.

„Крупното предателство прилича на преданост.“

Антихрист.

В Евангелието от Матея се споменават следните по важни признаци за Второто Христово пришествие като: намаляване на вярата и любовта между хората, увеличаване на пороците и бедствията, проповядване Евангелието на всички народи, идване на антихриста.
Антихристът е противник на Христос, които ще се стреми да унищожи християнството, но сам ще погине по ужасен начин. Думата „анти” в гръцкия език има две значения: – „против” и „вместо”. По отношение на антихриста и двете значения са приложими, защото той, според църковното учение, е противник на Христос, а също така е и този, който ще се опита да постави себе си на мястото на Христос. В названието се съдържа и основната му същност – антихриста ще действа по принципа на имитацията на Христа и всичко Христово, бидейки същевременно Негов противник.
Смисълът на тази имитация е прелъстяването на хората. Според учението на светите отци, дяволът, издигайки антихриста, ще се старае да покаже неговото пришествие, всички признаци на пришествието на Сина Божи на земята, за да го приемат човеците за обещания от Бога Месия. Но всяко сходство с Христа ще бъде само външно и лъжливо по своята същност, тъй като целият живот и всички дела на антихриста ще бъдат ожесточено и хулно въставане против Господ Исус Христос и Неговата църква.
Антихриста ще е човек, личност. За това ясно говори апостол Павел, като нарича антихриста „човек на греха, син на погибелта”. Антихристът ще произлезе от юдейския народ и ще е потомък на Дан, един от дванадесетте синове на Иаков. Ще се роди от мнима девица, блудница. Според думите на св. Йоан Дамаскин „антихристът ще бъде възпитан тайно, после внезапно ще се въздигне, ще се възпротиви и ще се възцари”.
В личността на антихриста е съсредоточено цялото зло във всичката му пълнота и сила, която може да приеме и издържи човешката природа. Тъй като в него собствената зла воля и развращение ще достигнат възможно най-голямо развитие, то и отношението на дявола към него ще достигне пределна максимална близост, която ще се изразява в това, че самият дявол постоянно ще действа чрез антихриста.
Отначало дейността на антихриста според думите на св. Дамаскин се изразява по следния начин „той ще се прикрие под булото на светостта, но когото укрепне, ще гони Божията църква и ще разкрие цялата си злоба”. Той ще бъде цар „нечестив, неправеден и незаконен, богоотстъпник, злодей и човекоубиец, разбойник, повтарящ в себе си дяволското богоотстъпничество; ще премахне идолите, за да внуши, че той самият е бог”.
Антихристът ще извърши множество поличби и лъжливи чудеса за да прелъстява човеците. От тях ще изисква плътно подчинение и поклонение като на бог. Знак на това тиранично господство ще бъде печатът, който неговите слуги ще поставят на челото и на дясната ръка на хората.
Хората от целия свят ще бъдат поставени в такова положение, че ще трябва да признаят властта на лъже месията, ако искат да оцелеят материално. Повод за това ще бъде големия глад, който ще се появи във времената на антихриста. Тези, които откажат да приемат печата и да му се поклонят като на бог, ще бъдат преследвани и физически унищожавани. Всеки човек ще бъде поставен пред избора да се поклони на дявола в лицето на антихриста или да остане верен на Бога. Този избор човекът ще направи съзнателно и доброволно.
Печатът на антихриста, имайки демонично действие, отнема от човека Божията благодат, дарени ни, чрез кръстните страдания на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Страшното е това, че хората приели този печат, завинаги ще се лишат от възможността за поклонение и изправяне на своето гибелно състояние.
Без божията помощ хората няма да могат да изтърпят усилните времена, защото никаква човешка сила не може да противостои на антихриста. Само Господ при Своето славно Второ пришествие ще го победи. Тогава ще настъпи Страшният Христов съд и краят на нашия свят.
Царството Христово е целият свят, всички вярващи на земята, всички достигнали блаженство (праведниците, светиите) на небесата. Първото се нарича царство на природата, второто – царство на благодатта, а третото – царство на славата. Думите от Символа на вярата „не ще има край” се отнасят за царството на славата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар