// Вие четете...

Истината е в избора

Ама и ние хората сме едни!

Как да утвърдим модела?

До тук видяхме, че живота предлага и дава шанс, и всеки около нас е готов да ни предложи модел, при това много добър. Често хората ни казват, „аз това много го харесвам и само него използвам”. Много добре, какво ни говори този израз, на първо място трябва да кажем, употребилият го, ни кара да му се доверим и да приемем онова, което той харесва, в същото време той самият не уточнява, че е изпробвал други, тоест ние трябва да харесаме и да приложим същият модел. Оказва се, че ние хората сме готови да помагаме, като се опитваме да повишим тежестта на нашето предложение възможно най-много, така се надяваме да ни имат доверие и да приемат нашия модел. Колкото хора около нас, толкова и предложения и всички са готови да ни помогнат да направим своя избор и да намерим решение на проблема си или да осъществим нашето желание.
Утвърждаването на модела е труден мисловен процес. Не е достатъчно само да си казваме на ум и си повтаряме непрекъснато, че ще ни се случи само добро при определени действия, които предстои да извършим, тоест да приложим вече приет модел. Ще ни се наложи многократно да оценяваме, да претегляме преди окончателно да утвърдим модела на поведение. Ако само си повтаряме определени фрази, било то за успокоение или фрази изразяващи нашите желания, няма да постигнем или вероятността да постигнем желаното е на половина възможно, тоест вероятността да загубим или да спечелим е на половина. Но, кой е съгласен и би утвърдил модел, при които вероятността за положителен резултат да е на половина, на всеки от нас му се иска резултата да е на 100%, никой не желае и най-малка загуба.
За да утвърдим избрания модел ще трябва да си представим крайния резултат и да го сравним с нашето желание. Въпросът е, това ли е наистина моето желание и ако наистина изградения образ съвпада с нашето желание, то именно това е моделът, който трябва да следваме, тоест ние сме намерили оправдание за собствената си съвет. Какво всъщност означава изразът „собствена съвест”. Ами най-просто казано, че сме избрали в името на нашето добро, ние сме направили всичко възможно, при което не сме допуснали това да е за чужда сметка, тоест това „аз го заслужавам, на мен ми се полага, защото …”, всеки сам за себе си трябва да намери причините за това, за направения избор, приетия и утвърден модел.

Коментари

Един коментар към “Ама и ние хората сме едни!”

  1. SAVARSHENA ISTINA!

    Posted by Liliyana Vassileva | 03.11.2011, 12:36

Публикувай коментар