// Вие четете...

Управлението

Ама Вие нямате ли ми доверие?

„За всеки лапни – шаран ще се намери мошеник. Да се доверяваш е добре, да се доверяваш твърде много е опасно.“

Ама Вие нямате ли ми доверие?

Във всяка своя форма тази фраза съдържа в себе си манипулация, като дърпа струната на доверието, подчиненият служител манипулира началника си.

Въпросът за доверието е един от най-парливите въпроси в управлението. Подчиненият може да има или да няма доверие на своя ръководител, но ако не му се доверява, той просто го напуска.

Разбира се, той може и да остане да работи за него, без да му има доверие.
Но тогава не е изключено този служител да започне някоя хитра игра. А вижте, ръководителят не може да не се доверява на подчинения. В противен случай той просто би го уволнил. И ето защо, като желае да повиши своята значимост, от време на време подчинения изяснява дали неговия шеф му има доверие.

Когато той вече му има доверие, тогава подчиненият иска то да бъде още по-голямо. Въпросът е защо. За тази цел всеки подчинен има свой таен модел.

Често се случва така, че подчинения спечелва доверието на ръководителя с хитрост, след това доверието към него става по-голямо, а по-късно – още по-голямо. И когато получи абсолютен кредит от доверие, самият той вече делегира своето доверие на други служители.

У някой подчинени се поражда дилемата, трябва ли да бъдат благодарни за оказаното му доверие и още повече да го укрепват, или да злоупотребяват с него, за да имат някаква изгода за себе си.

За съжаления, често служителите не издържат изпитанието на доверието. Уви! Възпитанието е причината .. Такава е самата реалност на управлението.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар