// Относно сайта

За нас!

Написаното в този сайт е на базата не само на прочетените книги и учебници, а е преди всичко на осовата на един не малък житейски и професионален опит в сферата на предсказване на поведението на времето, морето и хората. Това може да се случи само, ако си правил своя избор, вземал си решения, съобразявайки се не само със собствения си опит, а си търсил точния резултат, съобразявайки се с поведението на факторите играещи не малка роля в живота на всеки. Всеки от нас иска или не иска му се налага да се съобразява с поведението на времето, морето и на хората, които са около нас, с хората, които така или иначе зависят от нас или пък ние зависим от тях. В един момент другите ще зависят от нас, в друг момент ние ще зависим от тях, но времето и морето са над нас и те не зависят от хората, затова ще е добре да знаем повече за тях, за да можем да предвиждаме техните капризи и в крайна сметка да нагодим нашето поведение към това, което ни повеляват тези, без които хората не могат.

Какво да очакваме?
Колкото повече, толкова по-добре. Колкото повече знаем за поведението на времето, морето и хората, толкова по-добри решения ще вземаме за своя избор в живата, толкова резултатът ще е в наша полза, толкова по-малко грешки ще допускаме в оценката си за това, какво време ни очаква.
Както ще научите по-нататък времето е това, което зависи от морето, а не е това, каквото изглежда. Голяма част от хората смятат, че морето е това, което зависи от времето, но на практика е точно обратното, времето е в пълна зависимост от морето. Такава е ситуацията и при хората, изглежда, че децата зависят от родителите си, че работникът зависи от работодателя си, а на практика е точно обратното. Както се казва, не всичко е така, както изглежда.
Защо е така, ще разберете, ако продължите да следите развитието на сайта. В този сайт ще се постараем да изясним основно взаимната зависимост между времето, морето и хората, но това може да се случи само, ако научим повече от това, което знаем. Ако се запитаме или попитаме хората, отделния човек, какво знае за поведението на времето, морето и хората, те ще ни дадат еднозначен отговор – ами много. Но на практика малко са хората, които могат да ни дадат разумни обяснения, защо времето не е за море, защо някои не са хора и т.н.
Отговорите или опитът да се намерят такива на тези въпроси ще бъде направен от нас, в този сайт. Нека да се учим заедно и споделим своето мнение по това, как времето влияе на нашия, вашия ежедневен живот. За това, как и защо хората понякога са добри, а друг път стават лоши и когато са добри към нас, не са ли лоши за самите себе си. На практика поведението на времето, морето и хората ни интересува всички нас и е постоянна тема за разговори. Нека да разговаряме за тях, а това означава най-вече за нас.